Walter Veith

In deze video wordt getoond hoe de Rooms-katholieke kerk eraan werkt om de charismatische kerken onder haar vleugels te krijgen. Centraal staat een videobericht van bisschop Tony Palmer en de Paus voor een charismatische gemeenschap. Amazing Discoveries bespreekt samen met Walter Veith de uitspraken van Palmer en de Paus en de reactie hierop van de charismatische kerken.Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Aan de hand van een zevental ongelooflijke ervaringen vertelt Walter Veith hoe God heeft gewerkt in zijn leven en geleid in het evangeliseren. Van de ervaring die hij had toen hij ‘s avonds op weg ging naar zijn lezingen, waarbij steeds op dezelfde plaats zijn auto stopte, tot de ontmoeting van een Afrikaanse koningin die tegen Veith zei: Deze boodschap zou naar de hele wereld moeten gaan. Het zou op elke nationale televisie moeten komen. Omdat ik een ingewijde ben en ik we ... Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Dit is de eerste DVD van de serie "Life At Its Best" van Professor Walter Veith. In deze presentatie leert u o.m. het belang kennen van de primaire voedingselementen, koolhydraten, proteines en vetten. Het leven op z'n best

Het leven op z'n best

Wij leven in een snelle maatschappij dat heel zwaar leunt op drugs en stimulanten zodat we de dag door kunnen komen. In deze presentatie wordt de rol van drugs zoals koffie, thee, aspartaam besproken. U zult ook horen dat voedseltoevoegingen de oorzaak kunnen zijn van allergische reacties, hyperactiviteit en verschillende ziektes. Uw gezondheid, uw keuze

Uw gezondheid, uw keuze

In deze presentatie bespreekt Veith de vertakkingen van de antibiotica, gekke koeienziekte en andere infectieziekten. De veeteelt is de laatste decennia enorm veranderd. Dieren worden gevoed met gerecyclede dierlijke proteinen, mest en petrochemisch afval. Daarenboven worden diverse antibiotica en groeistimuleringsmiddelen gebruikt. De gevolgen van deze praktijken voor de mens zijn vernietigend.Op een tijdbom zitten

Op een tijdbom zitten

Zijn zuivelprodukten goed voor ons? 'Ui(t)erst verbazingwekkend' de 4-de deel uit de 5-delige serie 'Leven op zijn best' van Professor Veith beantwoordt deze vraag met wetenschappelijke data en echte voorbeelden.Ui(t)ers(t) verbazingwekkend

Ui(t)ers(t) verbazingwekkend

Biedt het vegetarisme een levensvatbaar alternatief voor diëten die rijk zijn aan dierlijke produkten? Is het een gezonde levensstijl en hoe verzeker je dat je voldoende hoeveelheden binnenkrijgt van essentiële voedingsstoffen? In deze presentatie worden deze zaken behandeld om een gezonde levensstijl te krijgen. De overgang naar een vegetarische levensstijl zal niet eenvoudig zijn, maar geeft plezier en vreugde met recepten en huishoudelijke tips. Gezondheid en geluk

Gezondheid en geluk

Was Jezus Christus gewoon maar een mens en dus een bedrieger? Of was Hij de beloofde Messias? Jezus deed een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Niemand zou tot de Vader komen dan door Hem. Dit zijn ofwel de uitspraken van een gek of een bedrieger. Of het is de waarheid en Hij is de Messias. Een tussenweg is niet mogelijk. In deze lezing laat Walter Veith zien dat er tientallen profetieën ... Zomaar een man?

Zomaar een man?

In deze video volgen we in de voetstappen van de Meester, op een reis door het oude Palestina. We belichten Zijn grote onderwijzingen, inclusief de prediking op de Berg der Zaligsprekingen en enkele van Zijn mooiste gelijkenissen. Het leven en het dienstwerk van Christus, Zijn geboorte en dood aan het kruis worden in multimedia format gepresenteerd in deze spannende studie. U zult genieten van deze blik op het leven van Christus.Waar Jezus wandelde

Waar Jezus wandelde

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.Een advocaat voor onze tijd

Een advocaat voor onze tijd

In Daniel 2 heeft koning Nebukadnezar een droom waarbij hij een groot standbeeld ziet. De droom openbaart de geschiedenis van de wereld tot aan de eindtijd. De details van deze visie toont dat we ons bevinden in de stroom der tijd en welke gebeurtenissen op aarde zullen gaan plaatsvinden.In de nevelen van de tijd

In de nevelen van de tijd

Walter Veith geeft een uitleg van Daniel 7: over de vier wereldrijken en de kleine horen die voortkomt uit het vierde wereldrijk. De vier wereldrijken (Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Romeinse Rijk) worden gevolgd door de kleine horen die voortkomt uit het Romeinse Rijk. Aan de hand van de kenmerken van de kleine horen, zoals beschreven in Daniel 7, wordt deze macht ontmaskerd. Ook de diverse tijdselementen in deze profetieen komen aan de orde, waarbij ook verwezen word ... De man achter het masker

De man achter het masker

Deze lezing is de eerste lezing in het kader van het boek Openbaring. Veith behandelt hierin het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het boek Openbaring is een boek van herstel. Herstel van wat er in het begin van de bijbel in Genesis is gebeurd. De openbaring van Jezus Christus

De openbaring van Jezus Christus

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. In deze lezing laat Walter Veith zien dat Jezus’ woorden niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar dat ze de toestand van de kerk weergeven in de loop van de geschiedenis. De gemeentes geven specifieke tijdsperiodes weer. De namen van de gemeenten hebben alle een betekenis die hen karakteriseert. Van de eerste gemeente in Efez ... De zeven gemeenten

De zeven gemeenten

Deze presentatie over Openbaring 4 en 7 toont de strijd aan aangaande het evangelie en verklaart de historische betekenis van de zeven zegels en hun interpretatie. Het is een fascinerend verhaal van de strijd tussen licht en duisternis die uitloopt op de laatste strijd en de redding door alleen Jezus Christus. De zeven zegels

De zeven zegels

Over de interpretatie van de bazuinen van Openbaring 8-11 lopen de meningen uiteen. Wat betekenen ze? Bazuinen zijn in de Bijbel aankondigers van het oordeel. Deze studie vergelijkt de verschillende interpretaties van de bazuinen in Openbaring op basis van Bijbelse exegese gebaseerd op de structuur van het boek.Wanneer bazuinen klinken

Wanneer bazuinen klinken

In Openbaring 11 staat een beest op uit de diepten. De valse wereld bedreigt de wereld van licht. Deze presentatie openbaart de profetische betekenis van de Franse Revolutie en portretteert aspecten van het koninkrijk van de duisternis dat Satan op de aarde wil vestigen. Het beest uit de afgrond

Het beest uit de afgrond

Veel is er geschreven over geheime genootschappen. Er zijn veel speculaties over wie hen aanstuurt. De kerneigenschap van geheim is dat de echte macht achter de macht precies dat is: geheim. In deze lezing wordt precies aangegeven wie werkelijk achter de troon van de aardse macht staat. Deze video geeft een inleiding in Albert Pike, de Jezuïeten, de Ridders van Columbus, Opus Dei, Skull and Bones en de Bohemian Grove.Het geheim achter geheime genootschappen

Het geheim achter geheime genootschappen

Deze video ontmaskert de filosofie achter de geheme genootschappen en bewijst onomstotelijk vanuit het beste bronmateriaal dat er is, dat de godheid die daar wordt vereerd niet de God van de bijbel is. Bestudeer het bewijs zelf om te zien wie men in de geheime genootschappen werkelijk vereert. Deze video bevat een bespreking van het boek Morals and Dogma van Albert Pike en openbaart verdere details van de vrijmetselarij alsmede ook wie de god van de vrijmetselarij is en wat e ... Verborgen agenda's

Verborgen agenda's

In De strijd om de Bijbel word hard bewijs geleverd hoe de vijand achter de schermen heeft gewerkt om de basis te leggen voor een laatste aanval op het Woord van God. In deze presentatie wordt de geschiedenis en de verbindingen van de personen die het woord van God durfden te vervormen duidelijk blootgelegd. Deze presentatie behandelt ook de verschillende versies van de bijbel en de bronnen daarvan, aantonend dat deze discussie niet gaat over een versie maar over een manuscri ... De strijd om de Bijbel

De strijd om de Bijbel

Is het belangrijk welke bijbelvertaling u kiest? En zo ja, waarom kan dit belangrijk zijn? Deze video bevat een uitgebreide vergelijking van verschillende bijbelversies met de King James versie. In deze presentatie komen de verschillen tussen bijbelvertalingen aan bod, en wat voor gevolgen dit heeft voor de leer van de Bijbel en hoe ons godsbeeld hierdoor beinvloed kan worden.De Bijbel aanpassen

De Bijbel aanpassen

Revoluties, tirannen en oorlogen hebben financiering en ondersteuning nodig om te slagen. Wie bevindt zich achter de belangrijkste conflicten die de mensheid hebben belaagd in de afgelopen eeuwen? Zijn er duistere machten werkzaam achter de schermen om een nieuwe wereldorde op te zetten? Enkele hoogtepunten die op deze video worden belicht zijn de revoluties in de vorige eeuwen, die uiteindelijk resulteren in de opkomst van de VS, de moord op Kennedy en het opzetten van een n ... Revoluties, tirannen en oorlogen

Revoluties, tirannen en oorlogen

Deze video beschrijft de activiteiten van de antichrist-macht achter de schermen: hoe hij zichzelf plaatst in de tempel van God, hij claimt dat hij God is en zelfs macht heeft over God en zelfs de macht heeft om de voorschriften van God te veranderen. Is de sabbat echt veranderd in de zondag? In deze presentatie wordt de Bijbel en de Bijbel alleen gebruikt om de activiteiten van deze antichrist-macht bloot te leggen. De studie bevat ook een studie van het merkteken van het be ... De misdaad van de antichrist

De misdaad van de antichrist

Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en beva ... Twee beesten worden vrienden

Twee beesten worden vrienden

Deze video beschrijft de oude religie van Babylon en haar wortels worden nagegaan door de geschiedenis heen tot op heden. Het wordt duiddelijk dat deze oude religie nog steeds levend is in de godsdienstige systemen van vandaag, gehuld in een camouflagekleed, zodat de onoplettende waarnemer dit niet bemerkt. Deze video openbaart het heidendom in de machtigste kerk van de wereld. De wijn van Babylon

De wijn van Babylon

Wie is de vrouw die beschreven wordt in Openbaring 17? Deze presentatie beschrijft vers voor vers de vrouw die een coalitie van machten controleert en bestuurt. De vrouw heeft de kenmerken van de mysterie godsdienst van Babylon en verleidt de wereld om haar voorschriften te volgen. Deze video presenteert een diepgaande bijbeluitleg die de algemene gezichtspunten over dit hoofdstuk vergelijkt met de realiteit van vandaag, inclusief een blik in de herkomst van de sport. Openbar ... Een vrouw rijdt op het beest

Een vrouw rijdt op het beest

Deze video legt de opkomst va de nieuwe wereldorde uit en haar doel. Met alle politieke en economische implicaties. De intrigues achter de schermen van het opzetten van een wereldwijde orde die het geweten van de mensheid wil gaan dikteren, worden duidelijk uit de doeken gedaan. Een nieuwe wereldorde

Een nieuwe wereldorde

Waar gaan de doden heen? Wat leert de Bijbel over dit onderwerp? Is er een hel? Zeven hemelen? Leven na de dood? Reïncarnatie? Zijn er geesten? Heeft de Bijbel iets te zeggen over het spiritisme? Ontdek wat de Bijbel werkelijk leert over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. Het geheimzinnige dodenrijk

Het geheimzinnige dodenrijk

Deze presentatie bekijkt hoe alle godsdiensten in elkaar opgaan in een valse universele christus die iedereen een bevrediging geeft. Deze video geeft een zeer grondige studie van de New Age agenda met een blik op de Jehova’s, de Mormonen, de beweging van de Christian Science, het gebruik van subliminale methoden, Maitreya, Boeddhisme, valse christussen en Benjamin Crème. De presentatie gebruikt directe citaten van schrijvers die betrokken zijn bij deze bewegingen. De New Age-agenda

De New Age-agenda

In een tijdperk van religieuze tolerantie en oecumene worden oude strijdbijlen begraven. Kerken die lang gescheiden zijn geweest op kwesties van doctrine zijn zich nu weer aan het herenigen. Zijn de huidige oecumenische ontwikkelingen gebaseerd op de bijbel of op menselijke principes? Wordt de waarheid opgeofferd voor de zaak van de eenheid? Bewegen we ons naar een tijdperk van vrede waarvoor de bijbel ons waarschuwt? Deze DVD bekijkt de filosofieën van enkele prominente pre ... Opdat zij allen één zijn

Opdat zij allen één zijn

Deze video gaat over de wonderbaarlijke manifestaties in de moderne christelijke aanbiddingsdiensten. De opkomst en de methoden van de megakerken en hun behoefte gerelateerde godsdienst worden besproken. Wat is hun inspiratiebron? Waarheen worden de mensen geleid door de grote predikanten van deze megakerken zoals Schuller, Hybels, Warren, Copeland, and Hinn. De filosofieën van deze predikanten worden besproken.Vreemd vuur

Vreemd vuur

Heeft de VN alleen een politieke agenda of hebben haar activiteiten ook een geestelijke dimensie? In deze video wordt de verborgen agenda van de VN duidelijk blootgelegd. Vanaf de oprichting was het uiteindelijke doel het scheppen van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem. Deze presentatie geeft een inkijkje in de school van Robert Muller en zijn filosofie en hoe de kosmische christus en de VN samengaan De VN en de occulte agenda

De VN en de occulte agenda

De strijd tussen goed en kwaad, Christus en satan, speelde zich al duizenden jaren af. Heeft deze geestelijke strijd zich ook in de geschiedenis gemanifesteerd? Deze video presenteert de grote strijd tussen Christus en satan door de eeuwen heen zoals beschreven in Openbaring 12. De haat van Lucifer voor de Zoon van God en voor iedereen die Zijn leiderschap volgen heeft meer bloedvergieten, pijn en lijden met zich meegebracht dan veel mensen zich realiseren. Wie is de draak, ... De strijd der giganten

De strijd der giganten

Dit is een presentatie over Openbaring 10, de openbaring van het tegendeel van het beest uit de bodemloze put. Deze presentatie behandelt de 70 weken profetie, de 2300 avonden en morgens uit Daniel 8. De presentatie gaat verder over de organisatie die God leidt om het netwerk van misleiding tegen te gaan, die satan in de wereld heeft gebracht om de mens te beroven van zijn verlossing. Het is de organisatie die opdracht heeft gekregen om een speciale waarschuwingsboodschap te ... Een steen om uw hoofd op te rusten

Een steen om uw hoofd op te rusten

Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?Gods leidende gave

Gods leidende gave

Hoofdstuk 14 van Openbaring vertelt ons wat de laatste boodschap voor een dolgedraaide wereld is: de drie-engelenboodschap. De eerste engel wijst erop dat we in de tijd van het oordeel leven en aandacht moeten besteden aan het eeuwig evangelie. Dit evangelie is nooit veranderd, ondanks wat de wereld ons voorhoudt. De boodschap van de tweede engel is dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor een vals aanbiddingssysteem. De drie onderdelen van dit systeem zijn de draak, het ... `s Werelds laatste waarschuwing

`s Werelds laatste waarschuwing

De luide roep is de climax van het waarschuwen van de wereld. Deze studie van Openbaring 18 gaat over de beschrijving door God van de vernietiging van de machten die de wereldgebeurtenissen van vandaag domineren. De luide roep gaat over de boodschap van de tweede en derde engel van Openbaring 14. De luide roep van de derde engel is de late regen. We kijken naar de economische wereld, de godsdienstige wereld, de amusementswereld van muziek, films, christelijke rock, de drugs c ... De luide roep

De luide roep

In het Oude Testament zag Gods profeet Daniël visioenen van wat er in de loop van de geschiedenis zou gaan gebeuren. Deze profetieën worden in onze tijd vervuld. Deze video gaat over het climax van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 en 9. Het toont aan dat de vijandschap die het gevolg is van de kruisiging van Christus, zich in onze tijd verder zal manifesteren en welke gevolgen dat zal hebben voor hen die de waarheid liefhebben.1844 en de laatste aanval

1844 en de laatste aanval

Zijn de spirituele tekenen en wonderen die we vandaag de dag zien echt van God? De Bijbel waarschuwt ons dat tekenen en wonderen worden gedaan in de eindtijd in een poging om mensen te misleiden. De enorme gebeurtenissen in onze tijd van de New Age beweging en de Maria bewegingen worden in deze lezing uitgelegd. Vergelijkt uzelf de verschijningen van Maria en de geboden van de Bijbel.Waarheen leidt dit alles? En wat is de grote finale? Deze presentatie bevat ook een blik in L ... Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen

De komst van Christus in de eindtijd is geprofeteerd in de Bijbel. Eeuwenlang hebben mensen deze grote gebeurtenis verwacht. Is er een geheime opname? Wat gebeurt er wanneer Jezus terugkomt? Deze vragen en meer worden beantwoord in deze studie die een duidelijk beeld geeft van de laatste interventie van God om diegene vrij te pleiten die hebben gestaan voor de waarheid en voor gerechtigheid.De komende climax van de geschiedenis

De komende climax van de geschiedenis

De wereld is in afwachting van het duizendjarig vrederijk waarin Christus Zijn koninkrijk zal oprichten en al het slechte zal ophouden. Wanneer breekt dit rijk aan? Wat leert de Bijbel over het millennium waarin de heiligen de wereld zullen oordelen? We krijgen een glimp van de prachtige nieuwe wereld en het koninkrijk van Christus waar er geen dood en pijn meer zal zijn.Het langverwachte millennium

Het langverwachte millennium

Wat zegt de Bijbel over over de omstreden kwestie van de doop, de ware viering van de opstanding van Christus? De grootste uitnodiging is om alles over te geven en Christus te volgen. Jezus gaf de discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en een ieder te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Bedoelde Hij kinderdoop of doop van volwassenen? Bedoelde Hij besprenkelen of volwassendoop? Is er een goede manier om te dopen? Is het besprenkelen, gieten ... De grootste uitnodiging

De grootste uitnodiging

Deze presentatie onderzoekt in detail de Katholiek-Protestantse controverse door de geschiedenis heen en in de tegenwoordige wereld. Terwijl hij citaten gebruikt van prominente denkers en schrijvers, toont Waler Veith aan hoe de oecumene en de vrijmetselarij hand in hand gaan. Met een blik op bekende christelijke leders zoals Robert Schuller, Rick Warren, Bill Hybels, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Billy Graham en Benny Hinn. Walter Veith onderzoekt hier ook de charismatisch ... De laatste confrontatie

De laatste confrontatie

Op basis van de Big Bang theorie verklaart de wetenschap het ontstaan van de aarde. Maar deze theorie heeft diverse problemen. Een van de problemen is de bepaling van de leeftijd van alles op aarde. Is de aarde echt miljoenen jaren oud, zoals wordt beweerd? Op basis van diverse feiten kan worden aangetoond dat dat niet het geval kan zijn.De aarde in tijd en ruimte

De aarde in tijd en ruimte

De wetenschap van tegenwoordig ontkent de wereldwijde vloed, omdat dat de continuiteit van de fossielen zou doorbreken in de geologische kolom. In deze video wordt het bewijs van zo’n wereldwijd fenomeen gepresenteerd aan de hand van fascinerend videomateriaal met voorbeelden van catastrophes die tegenwoordig plaatsvinden maar dan op kleinere schaal. De herkomst van versteende bossen en het verband met de vloed wordt ook besproken.Een wereldwijde vloed

Een wereldwijde vloed

Wat zegt de Bijbel over het verschijnen en verdwijnen van dinosauriërs? Zijn de Bijbel en het bewijs uit de fossielen strijdig met elkaar? Deze presentatie beschrijft het bewijs uit de fossielen en vergelijkt het catastrophisme (de leer dat er in het verleden een catastrofe was (dat is: een vloed)) met het standaard paradigma van evolutie. Alternatieve modellen voor de volgorde van de tijderken worden gepresenteerd samen met de plotselinge verschijning van alle levensvormen ... Gebeente in gesteente

Gebeente in gesteente

Wilt u meer weten over de ijstijd, de oorzaken van de verspreiding van de zoogdieren en het verschijnen hiervan in het bovenste deel van de geologische kolom? Hoe wordt de leeftijd van de mens en de fossielen vastgesteld? Hoe komt het dat de leeftijd van fossielen veel lager ligt dan algemeen aangenomen wordt en wat voor gevolgen heeft dat? Hoe heeft de herkolonisatie na de zondvloed op de aarde plaatsgevonden? Waar zoogdieren regeerden

Waar zoogdieren regeerden

In deze presentatie worden het Darwinisme en het ontstaan door ontwerp tegenover elkaar gezet. Biochemische evolutie, vorming van soorten en het ontstaan van variëteiten worden uitgelegd. Deze fascinerende lezing toont ook voorbeelden van niet reduceerbare complexiteit en beschrijft de kernproblemen die samenhangen met het evolutionaire proces. De gegevens worden eenvoudig gepresenteerd zodat zelfs niet-wetenschappers de hiermee samenhangende principes kunnen begrijpen.De genen van genesis

De genen van genesis

Darwin beschouwde parasieten en vleeseters als bewijs voor evolutie. In deze video wordt de waarschijnlijkheid van het tegenovergestelde perspectief besproken van de zondeval van perfectie naar wereld met imperfecties,. Het ontstaan van de dood, waar komt het eten van vlees vandaan en de biochemische en morfologische veranderingen worden uitgediept.Van schepping naar herschepping

Van schepping naar herschepping

In deze intrigerende lezing wordt de scheppingsweek behandeld. De nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de Schepper en de schepping. De presentatie geeft ook een diepgaande studie over de herontdekking van de rustdag.Een dag om te gedenken

Een dag om te gedenken

In deze presentatie maken we een fascinerende wandeling door de eeuwen heen. Archeologische bewijzen ondersteunen de Bijbel. We zullen bewijzen vinden van de verhalen van de Exodus, verhalen die lang omstreden waren en verhalen over steden die allang in de vergetelheid zijn geraakt, alsmede archeologische vondsten.Met een spade de waarheid aan het licht brengen

Met een spade de waarheid aan het licht brengen

Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes dat we leren ook op onszelf van toepassing zij, alsmede ook op de kerk. Elk schepsel in de natuurlijke wereld heeft een specifieke rol. En zelfs als deze rol niet nobel lijkt is het nog steeds essentieel voor de overleving van de organismes daaromheen. We hebben dus allemaa ... Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze stereotype benadering van de aanbidding van God. Een meer intieme kennis van Gods’ wil in ons leven zal leiden tot een nauwere omgang met Hem. Bestudeer het leven van Abraham als een mod ... Jij bent van Mij

Jij bent van Mij

De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze dingen zijn voor ons getrouw opgetekend in het Oude Testament zodat wij ervan kunnen leren. Deze typologische studie vergelijkt het oude Israel van God met dat van de Adventbeweging di ... 1844 in Type en Antitype

1844 in Type en Antitype

Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb ... 1888 Aan de Grenzen van Kanaän

1888 Aan de Grenzen van Kanaän

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en d ... Geen tijd voor rebellie

Geen tijd voor rebellie

De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesboek voor de kinderen van God ook in de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden. Hetzelfde geldt voor het antitype. De lezing vergelijkt Gods grote eindtijdboodschap zoals dat is beschreven in de levens van het oude Israel en in eindtijdprofeten zoals Daniel en Johannes ... Alleen dit manna

Alleen dit manna

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land Kanaän binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered wil ... Kijk en Leef

Kijk en Leef

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van z ... Baäl-Peor

Baäl-Peor

De boodschap van Laodicea beschrijft de werkelijke toestand van het volk van God. De boodschap is van toepassing op de eindtijdkerk van God en op ieder van ons individueel. Er is altijd de neiging om de toepassing van deze boodschap buiten uzelf te zoeken. Maar toch is de boodschap heel persoonlijk is. Deze boodschap vertelt ons de ware toestand van ons hart: geestelijke blindheid en armoede. Beroofd van de gerechtigheid van God, moeten we goud kopen dat gelouterd is in het v ... Laodicea: de doordringende blik

Laodicea: de doordringende blik

In een kerk die qua leer, geestelijk en emotioneel verdeeld is, kan het soms erg moeilijk lijken om te voldoen aan de broederlijke liefde. Toch is de kerk de bruid die Christus uitkoos en waarvan Hij heeft besloten om haar lief te hebben. Het lijkt eenvoudig om de waarheid lief te hebben, om Christus lief te hebben en geboeid te zijn door het verlossingsplan. Maar Gods volk liefhebben kunnen we soms als erg moeilijk ervaren. Toch is dit precies wat we leren vanuit de Bijbel. ... Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder?

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook het oordeelsvolk is. In de tijd dat God Israel bezocht, met Zijn oordelen over de verwoesting van Jeruzalem, liet Hij specifieke profeten opstaan om alle aspecten van waarheid en dwaling in Zijn ... Mordechai in de poort

Mordechai in de poort

De tijd van Jeremia dient als een type voor de gebeurtenissen in de tijd van het einde in Gods kerk. Laat het zwaard van het Woord zoals gehanteerd door Jeremia uw hart doorsnijden via deze video. Een oproep aan de Jeremia’s van deze tijd om sterk te staan in de Waarheid en de trompet te doen schallen.Jeremia: Profeet van de ondergang?

Jeremia: Profeet van de ondergang?

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende leerstellingen opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep Israel op om de tempel te herbouwen. Op dezelfde manier moeten wij een oproep doen om Gods’ kerk op te bouwen. Deze lezing behandelt de kwestie hoe we de rechtvaardigheid van Chri ... Haggaï - Een oproep tot heiliging

Haggaï - Een oproep tot heiliging

Nehemia leidde de kinderen van Israel in de herbouw van de tempel. Op dezelfde wijze werkt de Heilige Geest tussen Gods volk om vandaag Gods kerk weer op te bouwen. Nehemia - Landvoogd van Israel

Nehemia - Landvoogd van Israel

Het verhaal van Ruth is het verhaal van Christus en Zijn bruid. Het is een boodschap van hoop voor allen die gescheiden zijn geweest van Zijn genade door afstamming, afvalligheid en uiterlijk. Het is ook een oproep om je te verbinden met de kinderen van Israel ondanks de prijs die dat met zich meebrengt. Het gaat over de typologie van Ruth vergeleken met de typologie van het eindtijdvolk van God. De waarheid wordt ontsloten in deze verhandeling die vers voor vers door het hel ... Ruth

Ruth

Kijk naar de parallellen tussen de belegering van Jeruzalem en de eindtijd belegering van Jeruzalem. Wat is de gruwel der verwoesting? De omsingeling van Jeruzalem door de legers van Rome en Babylon diende als een type voor het opzetten van de gruwel die de verwoesting veroorzaakt en het merkteken van het beest. Deze lezing kijkt naar de bewegingen in de wereld van vandaag die overeenkomsten heeft met oude typologieën. Hoe dichtbij is de zondagswet? En wat over de verkondigi ... Ik hoor het ratelen

Ik hoor het ratelen

God’s volk heeft gewacht op de uitstorting van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Als kerk hebben we hiervoor gebeden. De vraag is echter voldoen we aan de voorwaarden van zo’n uitstorting. We duiken in de typologische toepassing van de parallellen tussen Eliahs ervaring op de Karmel en de reiniging van de kerk met de voorwaarden waaraan we in onze tijd moeten voldoen. Ik hoor een overvloed van regen

Ik hoor een overvloed van regen

Deze lezing onderzoekt de typologische verhalen over Chrisus en Zijn bruid. De kinderen der belofte waren altijd in de minderheid. Echter, in de laatste analyse waren ze altijd in de meerderheid- de enige bezetters van het koninkrijk der hemelen. Bestudeer de levens van de onvruchtbare vrouw in de Bijbel in de afstammingslijn van Jezus en wordt bemoedigd door de wonderbaarlijke reddende genade van God.Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom ... U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

Deze lezing is een bijbelstudie over Daniël 11 die de mogelijke profetische interpretaties schetst. De video begint met een samenvatting van enkele historische gezichtspunten aangaande Daniel 11, die Daniël 11 laat zien als een parallelle profetie aan Daniël 7 en 8. De presentatie gaat verder door dit hoofdstuk in een bredere context te plaatsen als een merisme en geeft een definitie van wie de koning van het noorden en van het zuiden zijn. De profetie wordt typologisch ve ... De koning van het noorden, deel 1

De koning van het noorden, deel 1

Deel 2 is een studie van de koning van het zuiden die zich verzet tegen de koning van het noorden in de eindtijd. De studie onderzoekt de intrigues die worden opgezet voor de voorwaarden voor de laatste overwinning van de koning van het noorden. De geheime intrigues van Napoleon, het opzetten van een verkeerd systeem van aanbidding en een namaaktheologie van de antichrist, het futuristische gezichtspunt, en het scheppen van een Joodse staat en het Zionisme worden allemaal bes ... De koning van het noorden, deel 2

De koning van het noorden, deel 2

Deze video legt de geheime bewegingen bloot van de koning van het noorden in Daniel 11 en hoe deze machten proberen om de wereld te beheersen. ‘Het neerhalen van de wervelwind deel 1’ trekt het gordijn omhoog die hangt voor de geheime genootschappen van de koning van het noorden (het pausdom). Deze koning van het noorden heeft het plan om de controle te verkrijgen van de gedachten van de mensen zodat hij de hele wereld in zijn macht heeft. Het geeft een inzicht in de ga ... De wervelwind oogsten, deel 1

De wervelwind oogsten, deel 1

Deel 2 van Wervelwind Oogsten neemt ons mee naar de huidige geburtenissen op politiek en religieus gebied. Een diepgaande studie van de oorsprong van de Bilderbergers en de organisaties die zich dichtbij de macht bevinden. Deze organisatie hebben een duidelijke roomse afkomst. Het zich voltekken van de eindtijd-gebeurtenissen wordt beschreven in de laatste verzen van Daniel 11. De koning van het noorden dicteert de morele waarden in die tegengesteld zijn aan die van God. Door ... De wervelwind oogsten, deel 2

De wervelwind oogsten, deel 2

In de presentatie 'Koper voor goud' wordt de typologie van Salomo en zijn zoon Rehabeam uiteengerafeld aangaande de toepassing daarvan op de godsdienstige wereld van vandaag. Rehabeam produceerde koperen schilden nadat de koning van Egypte zich de schilden had toegeëigend die Salomo van goud had gemaakt. Rehabeam zorgde beter voor de koperen schilden dan voor de gouden. Evenzo is de hedendaagse religieuze wereld tevreden als de schilden van goud verruild worden doo ... Koper voor goud

Koper voor goud

De presentatie Geef Mij Deze Berg zet het koninkrijk van God tegenover dat van de antichrist, die een vals koninkrijk wil brengen in deze wereld. De grote schudders van deze wereld, de mega-dominees, proberen samen met de politici een namaak democratische theocratie te introduceren om op deze manier een beeld van het beest te maken en het eerste beest gaan aanbidden. Ons doel zou moeten zijn om door de smalle poort te gaan om het koninkrijk en de stad te omarmen waarvan God d ... Geef mij deze berg

Geef mij deze berg

Een evangelie kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan de interreligieuze dialoog. Het opofferen van principes en zelfs van de essentie van de verlossing stelt mensen in staat om alle godsdiensten te omarmen. In deze presentatie wordt aangegeven welke samenwerking er is tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Wat is het gevolg van de interreligieuze dialoog? Uit de vergelijking tussen de Koran en de rooms-katholieke traditie blijkt dat beiden zee ... De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith enkele leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen. Deze leerstellingen worden verder vergeleken met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een n ... Het fundament van vele generaties, deel 1

Het fundament van vele generaties, deel 1

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith verschillende leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen en vergelijkt ze met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een nieuw soort universalis ... Het fundament van vele generaties, deel 2

Het fundament van vele generaties, deel 2

"Aankondigingen uit de hemel" is het verhaal van Jezus. Het is het verhaal van Zijn autoriteit, van Zijn menselijkheid, en Zijn verzoening. Het is het verhaal van het grote verlossingsplan, welke niet alleen deze aarde en de hele mensheid omvat, maar ook de hemel en het hele universum. Het is het verhaal van hemelse interventie en Goddelijke aankondigingen, die de mensen wijzen op de enige Naam waardoor ze behouden kunnen worden. Het verwaarlozen van deze grootste p ... Aankondigingen uit de hemel

Aankondigingen uit de hemel

Jezus heft gezegd dat Elias zou komen om alle dingen te herstellen. Elias is het antitype van Elia en Johannes de Doper. Hij is de hersteller van de paden die wij moeten bewandelen. Met Walter Veith kijken we naar het ‘typische’ verhaal van Josia, de koning van Juda, en het laatste herstel van de hemelse waarheid vlak voor de uiteindelijke val van Jeruzalem. Veith vergelijkt dit met de laatste grote verzameling van Gods volk in 1844. De principes die verbonden zijn met he ... Elias

Elias

Het karakter van God ligt verspreid langs de snelwegen van theologische compromissen en afvalligheid. Het is de plicht van het laatste volk van God om de bres te herstellen in de muur van Jeruzalem. Deze studie bevat een bespreking van de leer die het volk van God onderscheidt van elk ander kerk. Herstellen van de Bres is een oproep tot berouw en een oproep tot het aannemen van het eeuwig evangelie in tegenstelling tot het verwrongen evangelie zoals dat tegenwoordig aan de we ... Herstellen van de bres

Herstellen van de bres

We gaan door het boek Handelingen om te zien hoe de reis van Paulus een typologie is hoe wij zouden moeten kijken naar de missie van de adventbeweging. Gaan we in de juiste richting? Doen we waarvoor God ons heeft geroepen? Van Kreta naar Malta, deel 1

Van Kreta naar Malta, deel 1

In deze lezing van dr. Veith bekijken we onder meer de rol van de Jezuïeten en het gnosticisme in de geschiedenis, en de invloed van deze bewegingen in onze tijd. Walter Veith bespreekt de invloed van de beroemde familie De Medici. Deze familie heeft - door de mens centraal te zetten - het christendom radicaal willen veranderen. Interessant is ook de uitgebreide analyse van de tactieken en methodes van de Jezuïeten. Kortom, een interessante presentatie die de kijker wil hel ... Van Kreta naar Malta, deel 2

Van Kreta naar Malta, deel 2

In deze presentatie van Walter Veith kijken we naar de verschillende methoden van Jezuieten om de geest van de mensen te winnen. Wie heeft werkelijk de leiding in het theater, het uitzenden van tv en radioprogramma’s, van amusement, van het nieuws. Misschien gebeurt er meer achter de schermen dan dat we ons realiseren. Kijk naar deze interessante video om te ontdekken wie aan de touwtjes trekt en hoe we verder kunnen kijken dan wat we zien om er achter te komen wat er werke ... Van Kreta tot Malta, deel 3

Van Kreta tot Malta, deel 3

De laatste tijd zien we meer dan ooit tevoren berichten over de oecumene. We zien allerlei religies samenkomen. Het jaar 2017 wordt een speciaal jaar: een jubileum van jubilea. Allerlei zogenaamde jubilea komen verbazingwekkend bij elkaar en worden beschreven in een rooms-katholiek document. Diverse godsdiensten hebben het document ondertekend. Weten de protestanten nog wel waarvoor hun voorvaders gestreden hebben en waarom? 2017 zal een heel bijzonder jaar van eenheid laten ... Van Kreta naar Malta, deel 4

Van Kreta naar Malta, deel 4

In dit laatste deel van de vijfdelige serie Van Kreta naar Malta, kijken we onder meer naar de Verenigde Staten in het licht van Bijbelse profetie, om te weten waar we staan in de loop van de profetische tijd. Een ding is zeker: we leven in de laatste, beslissende fase van de wereldgeschiedenis. Laten we teruggaan en leren van de grondleggers van het protestantisme, om te weten wat hen bewoog en wat hen zo onwankelbaar maakte in hun Bijbels geloof. Een ding stond voor hen vas ... Van Kreta naar Malta, deel 5

Van Kreta naar Malta, deel 5