Steve Wohlberg

Steven Wohlberg beschrijft in deze video de persoonlijke worsteling van hem en zijn gezin met de ziekte van zijn jonge zoon Seth. Seth ondervond diverse attaques van (wat later bleek te zijn) Rolandische epilepsie. Na diverse onderzoeken bij goed aangeschreven neurologen bleek dat zij geen van allen de oorzaak konden vinden. Het daaruit volgende medicijngebruik (trileptol) loste het probleem niet op, integendeel, de ziekte werd steeds erger. Na een toevallig contact en daarui ... Ontgiften of sterven

Ontgiften of sterven

Deze video gaat over Israël en Jezus Christus. Door de loop van de geschiedenis heen, vanaf Genesis tot en met Openbaring wordt de parallel tussen Jezus en Israël blootgelegd. Dezelfde weg die Israël in het verleden gegaan is, is Jezus gegaan. Israel (Jacob) was een mens die een spirituele overwinning heeft behaald en ook Jezus heeft hetzelfde gedaan. Echter, daar waar Israël faalde, overwon Jezus Christus.Israël en Jezus Christus

Israël en Jezus Christus

Op basis van een aantal teksten wordt door een grote groep christenen beweerd dat voor de grote 7 jaar durende vervolging, de opname (rapture) zal plaatsvinden. Deze video bespreekt of de theorie van de opname bijbelse grond heeft aan de hand van een aantal teksten waarop deze ‘opname’-theorie is gebaseerd.Misleidingen over de opname

Misleidingen over de opname

Deze video gaat over de 7 jaar durende periode van rampspoed. Daarover is veel geschreven door Hal Lindsey en Tim Lahaye onder andere. Centraal daarin is de tekst van Daniel 9:27. Het gaat over de laatste week in Daniel 9. Genoemde schrijvers plaatsen de laatste week aan het eind der tijden, maar is dit werkelijk waar? Het jaar=dag principe wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat vanaf het decreet om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (457 voor Chr) tot aan de doop van Jezus ex ... Misleidingen over de verdrukking

Misleidingen over de verdrukking

Deze video gaat over antichrist. De rol van de geschiedenis wordt belicht via Daniel 7 en uiteindelijk wordt duidelijk dat in de geschiedenis eenduidig een antichrist kan worden aangewezen. Besproken worden het ‘futurisme’ en het ‘preterisme’ om te proberen mist te zaaien omtrent de feiten rond de antichrist.Misleidingen over de antichrist

Misleidingen over de antichrist

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14 gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onders ... Misleidingen over Israël

Misleidingen over Israël

Steve Wohlberg interviewt Wayne Blakely, waarbij Wayne zijn persoonlijke verhaal vertelt. Wayne is één van de mede-oprichters van Coming Out Ministries.Uit de onschuld

Uit de onschuld

Dit is het tweede deel van de serie Coming Out met Mike Carducci die vertelt over zijn verleden met homofilie. Een man worden

Een man worden

Dit is het derde deel van de serie Coming Out. Nu met de predikant Mike Woolsey die vertelt over zijn verleden met homofilie. Woolsey heeft ook een boek over dit onderwerp geschreven. De ondertitel is: De strijd van één man om zijn homoseksualiteit te begrijpen en overwinnen. De homomythe opblazen. Ondertekend door Victor J. Adamsson, het pseudoniem van Ron Woolsey.De homomythe opblazen

De homomythe opblazen

De Bijbel is een handleiding. Wat zegt de Bijbel over de Eigenaar? De Bijbel is als een handleiding van een auto die ons zegt welke benzine er in de tank moet. Zo ook is het een handleiding over het onderwerp homoseksualiteit. In deze video bespreekt Wohlberg samen met Mike Carducci en Ron Woolsey hoe zij stonden en staan tegenover homoseksualiteit. Genesis 2:24 geeft het oorspronkelijke plan van God weer. Ook in de boeken Leviticus en Romeinen biedt de Bijbel een vervolg ove ... De gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding

Dit is het vijfde deel van de serie Coming Out over het onderwerp homofilie. Steven Wohlberg is in gesprek met pastor Ron Woolsey en Wayne Blakely. Besproken wordt waarover de liefde gaat, de aard van liefde en enkele controverses die samenhangen met het begrip liefde en wat echt ware liefde is.Ik hou van je?

Ik hou van je?

Lukas 15:1,2. Jezus verwelkomt zondaren. Over verlossing voor diegene die met homofobie worstelt. Homofobie

Homofobie

Ieder mens wordt verzocht. Satan is de primaire bron van verzoeking. Het conventionele denken van vandaag staat in contrast met Bijbelse principes. Het conventionele denken zegt: eens een alcoholicus, altijd een alcoholicus, eens homoseksueel, altijd homoseksueel. Maar Jezus zelf zegt: Als de Zoon u daarom heeft vrijgemaakt dan bent u werkelijk vrij. Er zullen verzoekingen komen maar het gaat erom hoe wij ermee omgaan.Wordt u verzocht?

Wordt u verzocht?

Kun je iemand de schuld geven dat je homosexueel bent? Is het aangeboren, heeft het te maken met de beinvloeding door onze omgeving of hebben we te maken met een vrije keus. Is homofilie verslavend? Over deze kwesties gaat deze ronde tafeldiscussie met Steve Wohlberg.De schuldvraag

De schuldvraag

Kun je homoseksualiteit wegbidden? Zoals Pastor Ron zegt: ‘Er komt veel meer bij dit onderwerp kijken dan alleen bidden’. God geeft ons de vrije keus. Hij neemt het gevoelens niet zomaar weg. Pastor Ron somt de stappen op naar de overwinning, enkele daarvan zijn: realiseer je de liefde van God voor jou, kijk eerlijk naar jezelf, kijk niet naar de oorzaak van het zondeprobleem, maar aanvaard de hulp van God, leer vergeven en leer vergeving vragen, besef dat verzoeking geen ... Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

De vraag is: Als je je seks verandert, dan ben je "gered" of normaal of zoals je zou moeten zijn? Door seks? Gods doel was niet om je heteroseksueel te maken maar om je tot heiligheid te brengen. Wat Gods oproep is aan getrouwden, alleenstaanden, iedereen om de zonde achter ons te laten. Het tegenovergestelde van homoseksualiteit is niet heteroseksualiteit maar heiligheid. De Bijbel leert niet dat je getrouwd moet zijn om gered te worden. Zoals Kolossenzen 2 zegt: U ... Komt de verlossing door seks?

Komt de verlossing door seks?

Samen met Mike Carducci en Wayne Blakely van Coming Out Ministries bespreekt Steven Wohlberg het onderwerp: Is het mogelijk tegelijk homo en christen te zijn?Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Er is een segment in de homobeweging dat erg militant is geworden om hun ideeën naar voren te brengen. Doel van dit segment van deze beweging om uiteindelijk het instituut van het huwelijk te vernietigen. Ook wordt het mensen in hun werk vaak moeilijk gemaakt om bij hun overtuiging te blijven. Denk aan de bakker die weigerde een taart te maken voor een homopaar dat ging trouwen. In Lukas 17 lezen we de waarschuwing van Jezus: Zoals het was in de dagen van Lot zo zal het zij ... De oorlog om onze zielen

De oorlog om onze zielen

Een van de manieren om mensen te helpen is via andere mensen. Deze video beschrijft diverse bronnen die er zijn om mensen te helpen die worstelen met het hebben van aantrekkingskracht voor dezelfde sexe. Het volgende bronmateriaal passeert de revue: De Bijbel Getuigenissen van de oprichters van Coming Out Ministry, tel: (001)3609368514 Deze 13-delige serie met Steve Wohlberg Boek: 'Gay gospel?' en 'The Complete Christian Guide to Understanding Homosex ... Help me!

Help me!