Olaf Schroër

Olaf Schröer werkt al jaren als predikant en houdt evangelisatiebijeenkomsten met als hoofdthema: de eindtijd en de wederkomst van Jezus. In deze video stelt hij materiaal voor (meestal Duitstalig) en vertelt hij over zijn ervaringen als predikant en evangelist in o.a. Heilbron en Mannheim.Geloofservaringen

Geloofservaringen

Hoe kunnen wij in de komende crisis van de eindtijd staande blijven? Hoe bereidt God ons voor op deze laatste crisis? God geeft ons beloften. We mogen ons verheugen op de eindtijd, want God zal in de eindtijd méér wonderen doen, dan in de hele voorbije wereldgeschiedenis. Maar God doet ook een oproep aan ons: zorg ervoor dat niets tussen jou en God in staat, zodat jullie Gods wonderen kunnen ervaren. Ons zal geschieden naar ons geloof! Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

Eindtijdprofetieën worden op verschillende manieren uitgelegd. In deze video bespreekt Olaf Schröer drie opvattingen en geeft hij een aantal principes om Bijbelse profetieën op een juiste manier te begrijpen en uit te leggen.Begrijp bijbelse profetie

Begrijp bijbelse profetie

Volg Olaf Schröer, wanneer hij de laatste gebeurtenissen vóór Jezus’ wederkomst op een rijtje zet. In de tweede video: de zifting, de late regen, het einde van de genadetijd, Jakobsbenauwdheid, de zeven laatste plagen, het doodsdecreet en de wederkomst van Jezus.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

Profetieën genoeg over de laatste gebeurtenissen, voordat Jezus wederkomt. Kunnen we weten, in welke volgorde die laatste gebeurtenissen zullen plaatsvinden? Volg Olaf Schröer, wanneer hij deze gebeurtenissen op een rijtje zet. In de eerste video: de vroege regen, de wereldregering en de zondagswet.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend.’ Dat zegt Jezus ons over Zijn wederkomst. Maar laat God ons dan totaal in onzekerheid en worden we door Jezus’ wederkomst overvallen? Een speurtocht in Daniël 2 en Mattheüs 24 geeft ons aanwijzingen over de laatste generatie en de waarschuwing om te vluchten.De toekomst voorspeld

De toekomst voorspeld

Bijgeloof en occultisme bloeien steeds meer op. Wat zijn de occulte achtergronden van Halloween, Walpurchisnacht, Spiritisme, Esoterie, New Age, occulte geneeswijzen en witte en zwarte magie? Hoe werkt occultisme door in onze moderne tijd? Hoe weet je, wanneer je occult belast bent en nog belangrijker: hoe raak je zo’n belasting kwijt? Olaf Schröer helpt ons om tegen de verleiding van het occultisme beschermd te zijn.De misleiding van het occultisme

De misleiding van het occultisme

Wat is de oorsprong van het kwaad? Waar komt de satan vandaan? Hoe kwam Satan ten val? Waarom heeft God de satan niet meteen vernietigd? Olaf Schröer laat ons in de Bijbel zien, hoe er de hele wereldgeschiedenis door een grote strijd gevoerd wordt tussen Jezus en de satan en hoe God door het verlossingsplan laat zien, dat Hij rechtvaardig is en ons uit de macht van het kwaad verlost.De sterrenoorlog

De sterrenoorlog

De leugen van Satan tegen Eva in het paradijs was: ‘Je zult zeker niet sterven.’ Met deze eerste preek over de onsterfelijke ziel verleidt hij ons mensen de eeuwen door. Volg Olaf Schröer, hoe hij het bedrog van het Spiritisme aan de hand van de Bijbel ontmaskert. De Bijbel leert ons de opstanding uit de doodslaap tot het eeuwige leven.De waarheid over geesten

De waarheid over geesten