Ivor And Atonte Myers

Als christen moeten we een oorlogsverklaring maken, een oorlogsverklaring tegen ons eigen ik. Geen externe maar een interne oorlogsvoering. Als christenen vraagt God ons om deze strijd aan te gaan. En belangrijk is: externe of fysieke oorlogen vinden plaats vanwege een slecht gevoerde interne oorlog.Heilige oorlogen

Heilige oorlogen

Het gaat hier over het voeren van de goede oorlog. In Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat Ik God ben. In 2 Kronieken 20:17 staat het principe van stilte. In Psalm 4:4 staat: Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Het gaat om het aanbidden van God in onze stille tijd. We hebben vaak te veel haast. Zelfs in onze wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap met God. Als we goed genoeg luisteren kunnen we Gods stem horen die tot o ... De kunst van stil zijn

De kunst van stil zijn

De serie van Ivor en Atonte Myers wordt langzaam opgebouwd met een zekere structuur. De eerste lezing ging over: leren stil te zijn. Daarna de kunst van het zwijgen. En nummer 3 was: focussen. Met deze serie een patroon opgebouwd zodat we de geloofsstrijd doeltreffender kunnen strijden. Deze presentatie gaat over: we moeten leren hoe we diep moeten ademhalen. We moeten de Geest van God diep inademen. Diep ademhalen is een reinigingsproces van het bloed. We moeten veel bidden ... De kunst van het diep ademhalen

De kunst van het diep ademhalen

Weten zonder het te weten, waar, hoe, wanneer: Dit principe zien we in Hebree├źn 11:1: Het geloof wordt daar omschreven als het weten, het zeker zijn. Geloven zonder het bewijs dat het ons mogelijk maakt te geloven. Als voorbeeld wordt genoemd het geloof van Jozua en Kaleb dat ze overtuigd waren dat ze de reuzen konden overwinnen. Daarnaast worden diverse voorbeelden besproken.Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten