Dwayne Lemon

Dwayne Lemon wijst in deze presentatie op de ontwikkelingen in de huidige maatschappij wat al in de bijbelse profetie werd voorspeld. Als wij ons richten op Christus en gehoorzaam zijn aan datgene wat Hij van ons vraagt, dan zal dat onze redding zijn. Het valse christendom focust zich op wat Christus alleen voor ons deed. Het ware christendom focust zich op wat Christus voor ons deed en wat Hij nu in ons en door ons doet. Dat is het ware beeld van rechtvaardiging door geloof. ... Het plan van Rome

Het plan van Rome

Dit is de persoonlijke getuigenis van Dwayne Lemon. Hoe hij uit de wereld van hiphop kwam tot het geloof in Jezus Christus, en alles opgaf om Hem te volgen. In dit verhaal zult u horen dat Jezus Christus ook vandaag de mens roept om Hem te volgen, net zoals 2000 jaar geleden. Een zeer lange weg

Een zeer lange weg

Wat is het werk dat wij moeten voltooien? Dat we het geheimenis van God volbrengen, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Wat is dit voor geheimenis? Jezus wil dat we net zo zijn als Hij. In iedere stap van Zijn leven was Christus een dienstknecht. Wat is onze motivatie? De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen.Zijn als Jezus, werken als Jezus

Zijn als Jezus, werken als Jezus

Satans verhinderingsplan is dat hij de gedachten van Christus afleidt. Hoe doet hij dat? Hij zal iedereen vervolgen door de geest van de mens aan te vallen. Van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wij hebben Farizeeën en Sadduceeën die ons van binnenuit proberen te misleiden. Moderne Farizeeën proberen rechtvaardigheid door werken te leren. Moderne Sadduceeën proberen rechtvaardigheid te leren ongeacht hoe u werkt. Moeten we dan samen opgroeien met het onkruid? Ja. Zoals Mo ... Satans verhinderingsplan

Satans verhinderingsplan

Gods geheime wapen is de jeugd. Combineer het medisch zendingswerk met de verkondiging van de derde engelboodschap. Wist u dat elk van u een medisch zendeling dient te zijn? De boodschap van de derde engel uit Openbaring 14 is: rechtvaardiging door het geloof. Gods geheime wapen

Gods geheime wapen

Wat is volgens de Bijbel een voorwaarde om het zegel van God te ontvangen? Hoe ontvangen wij het zegel? Velen zullen het merkteken onvangen door in kleine stapjes toe te geven aan de wereld. De vraag wordt besproken hoe we het beste het ‘eigen ik’ kunnen overwinnen: door dienaren van God te zijn. Mattheüs spreekt over goede en slechte dienaren. Hoe worden we goede dienaren? Door Jezus te volgen. En dan niet alleen de les uit zijn openbare dienstwerk maar vooral de lessen ... Het verzegelingsproces en zijn volgorde

Het verzegelingsproces en zijn volgorde