Doug Batchelor

Profetie update: In deze korte video bespreek pastor Doug Batchelor de nieuwe oproep van de paus om de zondag te heiligen. Belangrijke elementen die de paus noemt zijn het gezin, werk en gebed. Duidelijk is dat, niet de sabbat van de Bijbel, maar de zondag geheiligd dient te worden volgens de paus. Echter, nergens in de Bijbel wordt over de heiliging van de zondag gesproken. <br><br> De paus zal in september de Verenigde Staten bezoeken. De hier besproken toespr ... Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Profetie update: In mei 2015 heeft paus Fanciscus weer een sterke oproep gedaan aan alle christenen om zich te verenigen. Verdeeldheid onder christenen is volgens de paus datgene wat onze vijand, de duivel, wil bewerkstelligen. Maar eenheid in wat? En ten koste van wat?De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

Doug Batchelor vertelt over de effecten van het introduceren van de inzegening van vrouwen in verschillende kerken in de Verenigde Staten. Aangetoond wordt dat vanaf het moment van toelaten van vrouwen tot het predik-ambt het ledenaantal van een vijftal kerken in de VS dramatisch is gedaald. Oproep: laten we onze missie en theologie niet vergeten. De presentatie is een oproep om als christenen één te blijven op basis van de waarheid zoals we die in de Bijbel kunnen vinden.Inzegening van de vrouw: historische misser

Inzegening van de vrouw: historische misser

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor paus Franciscus. Het lijkt erop dat de invloed van deze populaire charismatische leider toeneemt, waarbij hij de handen schudt van religieuze en politieke leiders in de naam van wereldwijde eenheid. Maar wat is er precies gaande? Pastor Doug Batchelor legt uit: ‘Paus Franciscus is succesvol geïntroduceerd in de sociale, spirituele, financiële en politieke arena van kwesties die spelen in de wereld, waarbij hij veel invloed terugwi ... Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Dit is de trailer van de documentaire 'Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon. Deze 1.5 uur durende documentaire kunt u hier Nederlands ondertiteld bestellen. Meer info: http://adventmedia.nl/video/play/683-openbaring--de-bruid--het-beest-en-babylon/Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

Paus Franciscus, de Jezuietenpaus vervult de profetie van Daniel en Openbaring waarin wordt voorspeld een samengaan van protestanten, katholieken en het spiritisme. In deze 15 minuten durende presentatie maakt Doug Batchelor duidelijk dat we een heel eind op weg zijn van de vervulling van deze profetie.Pope Francis Superstar

Pope Francis Superstar