David Jan Groot

Waarom zeggen zoveel religies en filosofische systemen dat wij onszelf kunnen redden? Zijn de probleemstellingen en oplossingen die zij bieden te vertrouwen? Is er een godsdienst die zich duidelijk onderscheidt op het punt van verlossing?Verlossing

Verlossing

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 1 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met de nog levende gelovigen? Wat gebeurt er met de doden in Christus? Wat gebeurt er met de levenden buiten Christus? Wat gebeurt er met hen die zonder Christus zijn gestorven?Zeker als de dageraad, deel 1

Zeker als de dageraad, deel 1

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2B van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Het raadsel van de duizend jaar; Na de duizend jaar.Zeker als de dageraad, deel 2B

Zeker als de dageraad, deel 2B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2A van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met deze aarde? Wat gebeurt er met het aardse Israël?Zeker als de dageraad, deel 2A

Zeker als de dageraad, deel 2A

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3B

Zeker als de dageraad, deel 3B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3A

Zeker als de dageraad, deel 3A

Zijn de beweringen uit ‘De Da Vinci Code’ over de oorsprong van de Bijbel harde feiten? Wat maakt de Bijbel een uniek boek? Wat zegt het boek over zichzelf? Hoe is de canon van het Nieuwe Testament tot stand gekomen?De Bijbel door de eeuwen heen

De Bijbel door de eeuwen heen

Wie waren de waldenzen? Waarom zochten zij de natuurlijk beschutting van de Alpen? Hoe is het pausdom geworden wat het in de middeleeuwen was? Waarom werd de inquisitie opgericht? Om welke vergrijpen werd men aangebracht? Waarom werd de Bijbel onderdrukt door het Vaticaan?De kerk in de middeleeuwen

De kerk in de middeleeuwen

Wie was John Wycliffe? Waarom was er geen Bijbel in de Engelse taal? Waarom verzette Rome zich zo tegen het werk van Wycliffe? Hoe kwam het schisma in de roomse kerk tot stand? Waarom besloot de rooms-katholieke kerk om Johannes Huss gevangen te zetten, terwijl hij eenvoudigweg het evangelie predikte?De morgenster verschijnt

De morgenster verschijnt

Waarom was er een reformatie nodig? Waarom werd Maarten Luther onder een ban geplaatst door de paus? Wat was het grote strijdpunt van de reformatie? Waarom besloot Rome tot een contrareformatie? Is het waar dat protestanten en katholieken elkaar beurtelings bestreden? Wat gebeurde er in de Bartholomeüsnacht? Wat was het streven van de jezuïeten?Reformatie

Reformatie

Maakt het uit welke brontekst je gebruikt voor een vertaling? Zijn er eigenlijk veel verschillende handschriften overgeleverd? Was het schriftkritische werk van Westcott en Hort een vooruitgang? Welke theologische punten knelden in de moderne tijd? Is het aan te tonen dat deze veranderingen een diepere betekenis hebben?Dicht bij de bron

Dicht bij de bron

Wat was het doel van de vernieuwingsbeweging in Frankrijk, eind 18e eeuw? Waarom werden er zoveel religieuze symbolen gebruikt door de revolutionairen, terwijl zij toch humanisten waren? Wat was de bedoeling van de rechten van de mens? Waarom stierven er meer dan 100.000 Fransen door terechtstellingen, massamoorden, honger en burgeroorlog? Welke invloed heeft het verlichtingsdenken op ons denken?De Franse revolutie

De Franse revolutie

Heeft de Bijbel ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn er niet duizend-en-één stemmen in de wereld die ons geloof in goddelijke inspiratie van de Bijbel tegenspreken? Waar staan wij?De Bijbel in de huidige tijd!

De Bijbel in de huidige tijd!

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 2

Het hart van de Openbaring, deel 2