Zijn leven leiden

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: Er staat geschreven: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt"? In deze eerste presentatie uit de 6-delige serie "Zijn leven leiden" neemt predikant Randy Skeete u mee door de Bijbel, om de betekenis te laten zien van Jezus' woorden. U zult ontdekken hoe u ook het goede leven kunt leiden!Het goede leven leiden

Het goede leven leiden

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen: te streven naar godsvrucht, waarbij we zien op ons volmaakte voorbeeld, Christus. In deze presentatie maakt Pastor Randy Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hij nodig christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvan ... Naar Zijn beeld

Naar Zijn beeld

Volgt u de wet van God, zowel in uw hart als in uw daden? In deze presentatie leert u hoe de Tien Geboden niet alleen betrekking hebben op onze handelingen maar allereerst op ons hart en onze gedachten. Ga mee en ontdek de diepte en breedte van Gods koninklijke wet van vrijheid!Hoger en verder

Hoger en verder

Leven wij in overeenstemming met de morele wet? Als het hele universum volgens wetten verloopt waarom is het dan moeilijk te geloven dat God voor het morele universum een wet heeft? Pastor Randy Skeete geeft aan dat het onmogelijk is om te leven zoals God het bedoelt heeft, zonder de morele wet. Geen wet, geen leven. Wanneer u zegt: ik ben een kind van God, ik ben bekeerd, kan iemand dat alleen weten door hoe u leeft. Hoe leeft een kind van God dan? Volgens Gods morele wet.Wettig leven

Wettig leven

Het Joodse volk was bevoorrecht. Ze hadden het verbond, de afkomst van Abraham, de heerlijkheid Gods, de wet en nog vele andere voorrechten zoals Paulus aangeeft in het begin van Romeinen 9. Maar het belangrijkste van al deze voorrechten was de wet. Ontdek ook waarom dat echt het beste van alles is!Het beste van alles

Het beste van alles

God schrijft Zijn wet in het hart van de mens. De mens brengt vervolgens, uit een goed hart, goede vruchten voort. De heerlijkheid die God wil is de heerlijkheid van de vrucht van de Geest in ons leven. Dit leidt tot gehoorzaamheid vanuit het hart. God wil zijn goede wet in ons hart plaatsen. Het is een geschenk van God aan ons, een geschenk van zichzelf; het is Zijn hart.Een geschenk van God

Een geschenk van God