Totale Verandering

Het volk van God is het antitypoe van de kinderen van Israel. Hun ervaring is onze ervaring. Hun toestand is onze toestand. Hun ongehoorzaamheid is onze ongehoorzaamheid. Hun lessen in de woestijn zijn onze lessen in de woestijn. Hun staat van Laodicea is onze staat van Laodicea. Hun opstand is onze opstand. Deze serie van Veith gaat over de zorg van vele mensen in en buiten de kerk. Zij die er misschien aan denken de kerk te verlaten of zij die twijfelen zich er bij aan te sluiten, zullen beiden antwoorden vinden voor hun moeilijke vragen. De serie is geen kritiek op de kerk maar een eerlijke kijk naar de toestand in de gemeente. Het zal de gedachten verheffen en iedereen aanmoedigen die zuchten en huilen in Gods gemeente.
Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes dat we leren ook op onszelf van toepassing zij, alsmede ook op de kerk. Elk schepsel in de natuurlijke wereld heeft een specifieke rol. En zelfs als deze rol niet nobel lijkt is het nog steeds essentieel voor de overleving van de organismes daaromheen. We hebben dus allemaa ... Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze stereotype benadering van de aanbidding van God. Een meer intieme kennis van Gods’ wil in ons leven zal leiden tot een nauwere omgang met Hem. Bestudeer het leven van Abraham als een mod ... Jij bent van Mij

Jij bent van Mij

De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze dingen zijn voor ons getrouw opgetekend in het Oude Testament zodat wij ervan kunnen leren. Deze typologische studie vergelijkt het oude Israel van God met dat van de Adventbeweging di ... 1844 in Type en Antitype

1844 in Type en Antitype

Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb ... 1888 Aan de Grenzen van Kanaän

1888 Aan de Grenzen van Kanaän

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en d ... Geen tijd voor rebellie

Geen tijd voor rebellie

De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesboek voor de kinderen van God ook in de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden. Hetzelfde geldt voor het antitype. De lezing vergelijkt Gods grote eindtijdboodschap zoals dat is beschreven in de levens van het oude Israel en in eindtijdprofeten zoals Daniel en Johannes ... Alleen dit manna

Alleen dit manna

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land Kanaän binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered wil ... Kijk en Leef

Kijk en Leef

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van z ... Baäl-Peor

Baäl-Peor

De boodschap van Laodicea beschrijft de werkelijke toestand van het volk van God. De boodschap is van toepassing op de eindtijdkerk van God en op ieder van ons individueel. Er is altijd de neiging om de toepassing van deze boodschap buiten uzelf te zoeken. Maar toch is de boodschap heel persoonlijk is. Deze boodschap vertelt ons de ware toestand van ons hart: geestelijke blindheid en armoede. Beroofd van de gerechtigheid van God, moeten we goud kopen dat gelouterd is in het v ... Laodicea: de doordringende blik

Laodicea: de doordringende blik

In een kerk die qua leer, geestelijk en emotioneel verdeeld is, kan het soms erg moeilijk lijken om te voldoen aan de broederlijke liefde. Toch is de kerk de bruid die Christus uitkoos en waarvan Hij heeft besloten om haar lief te hebben. Het lijkt eenvoudig om de waarheid lief te hebben, om Christus lief te hebben en geboeid te zijn door het verlossingsplan. Maar Gods volk liefhebben kunnen we soms als erg moeilijk ervaren. Toch is dit precies wat we leren vanuit de Bijbel. ... Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder?

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook het oordeelsvolk is. In de tijd dat God Israel bezocht, met Zijn oordelen over de verwoesting van Jeruzalem, liet Hij specifieke profeten opstaan om alle aspecten van waarheid en dwaling in Zijn ... Mordechai in de poort

Mordechai in de poort

De tijd van Jeremia dient als een type voor de gebeurtenissen in de tijd van het einde in Gods kerk. Laat het zwaard van het Woord zoals gehanteerd door Jeremia uw hart doorsnijden via deze video. Een oproep aan de Jeremia’s van deze tijd om sterk te staan in de Waarheid en de trompet te doen schallen.Jeremia: Profeet van de ondergang?

Jeremia: Profeet van de ondergang?

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende leerstellingen opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep Israel op om de tempel te herbouwen. Op dezelfde manier moeten wij een oproep doen om Gods’ kerk op te bouwen. Deze lezing behandelt de kwestie hoe we de rechtvaardigheid van Chri ... Haggaï - Een oproep tot heiliging

Haggaï - Een oproep tot heiliging

Nehemia leidde de kinderen van Israel in de herbouw van de tempel. Op dezelfde wijze werkt de Heilige Geest tussen Gods volk om vandaag Gods kerk weer op te bouwen. Nehemia - Landvoogd van Israel

Nehemia - Landvoogd van Israel

Het verhaal van Ruth is het verhaal van Christus en Zijn bruid. Het is een boodschap van hoop voor allen die gescheiden zijn geweest van Zijn genade door afstamming, afvalligheid en uiterlijk. Het is ook een oproep om je te verbinden met de kinderen van Israel ondanks de prijs die dat met zich meebrengt. Het gaat over de typologie van Ruth vergeleken met de typologie van het eindtijdvolk van God. De waarheid wordt ontsloten in deze verhandeling die vers voor vers door het hel ... Ruth

Ruth

Kijk naar de parallellen tussen de belegering van Jeruzalem en de eindtijd belegering van Jeruzalem. Wat is de gruwel der verwoesting? De omsingeling van Jeruzalem door de legers van Rome en Babylon diende als een type voor het opzetten van de gruwel die de verwoesting veroorzaakt en het merkteken van het beest. Deze lezing kijkt naar de bewegingen in de wereld van vandaag die overeenkomsten heeft met oude typologieën. Hoe dichtbij is de zondagswet? En wat over de verkondigi ... Ik hoor het ratelen

Ik hoor het ratelen

God’s volk heeft gewacht op de uitstorting van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Als kerk hebben we hiervoor gebeden. De vraag is echter voldoen we aan de voorwaarden van zo’n uitstorting. We duiken in de typologische toepassing van de parallellen tussen Eliahs ervaring op de Karmel en de reiniging van de kerk met de voorwaarden waaraan we in onze tijd moeten voldoen. Ik hoor een overvloed van regen

Ik hoor een overvloed van regen

Deze lezing onderzoekt de typologische verhalen over Chrisus en Zijn bruid. De kinderen der belofte waren altijd in de minderheid. Echter, in de laatste analyse waren ze altijd in de meerderheid- de enige bezetters van het koninkrijk der hemelen. Bestudeer de levens van de onvruchtbare vrouw in de Bijbel in de afstammingslijn van Jezus en wordt bemoedigd door de wonderbaarlijke reddende genade van God.Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw