Total Onslaught (NL)

Een serie van 36 lezingen. De duivel is een slim plan aan het uitvoeren om het koninkrijk van Christus over te nemen. Wat zegt de Bijbel over deze strijd? Deze serie bevat een studie van het boek Openbaring. De totale aanval op Jezus Christus en de gevolgen van deze oorlog op een ieder van ons worden duidelijk in beeld gebracht. De schoonheid van het koninkrijk van Christus en Zijn wetten worden gesteld tegenover die van satan. En de misleidingen van Satan worden helder geopenbaard. Dit is een uitstekende serie die kan worden gedeeld met vrienden en familie. De presentaties geven informatie over wat er achter de schermen gebeurt.
Was Jezus Christus gewoon maar een mens en dus een bedrieger? Of was Hij de beloofde Messias? Jezus deed een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Niemand zou tot de Vader komen dan door Hem. Dit zijn ofwel de uitspraken van een gek of een bedrieger. Of het is de waarheid en Hij is de Messias. Een tussenweg is niet mogelijk. In deze lezing laat Walter Veith zien dat er tientallen profetieën ... Zomaar een man?

Zomaar een man?

In deze video volgen we in de voetstappen van de Meester, op een reis door het oude Palestina. We belichten Zijn grote onderwijzingen, inclusief de prediking op de Berg der Zaligsprekingen en enkele van Zijn mooiste gelijkenissen. Het leven en het dienstwerk van Christus, Zijn geboorte en dood aan het kruis worden in multimedia format gepresenteerd in deze spannende studie. U zult genieten van deze blik op het leven van Christus.Waar Jezus wandelde

Waar Jezus wandelde

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.Een advocaat voor onze tijd

Een advocaat voor onze tijd

In Daniel 2 heeft koning Nebukadnezar een droom waarbij hij een groot standbeeld ziet. De droom openbaart de geschiedenis van de wereld tot aan de eindtijd. De details van deze visie toont dat we ons bevinden in de stroom der tijd en welke gebeurtenissen op aarde zullen gaan plaatsvinden.In de nevelen van de tijd

In de nevelen van de tijd

Walter Veith geeft een uitleg van Daniel 7: over de vier wereldrijken en de kleine horen die voortkomt uit het vierde wereldrijk. De vier wereldrijken (Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Romeinse Rijk) worden gevolgd door de kleine horen die voortkomt uit het Romeinse Rijk. Aan de hand van de kenmerken van de kleine horen, zoals beschreven in Daniel 7, wordt deze macht ontmaskerd. Ook de diverse tijdselementen in deze profetieen komen aan de orde, waarbij ook verwezen word ... De man achter het masker

De man achter het masker

Deze lezing is de eerste lezing in het kader van het boek Openbaring. Veith behandelt hierin het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het boek Openbaring is een boek van herstel. Herstel van wat er in het begin van de bijbel in Genesis is gebeurd. De openbaring van Jezus Christus

De openbaring van Jezus Christus

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. In deze lezing laat Walter Veith zien dat Jezus’ woorden niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar dat ze de toestand van de kerk weergeven in de loop van de geschiedenis. De gemeentes geven specifieke tijdsperiodes weer. De namen van de gemeenten hebben alle een betekenis die hen karakteriseert. Van de eerste gemeente in Efez ... De zeven gemeenten

De zeven gemeenten

Deze presentatie over Openbaring 4 en 7 toont de strijd aan aangaande het evangelie en verklaart de historische betekenis van de zeven zegels en hun interpretatie. Het is een fascinerend verhaal van de strijd tussen licht en duisternis die uitloopt op de laatste strijd en de redding door alleen Jezus Christus. De zeven zegels

De zeven zegels

Over de interpretatie van de bazuinen van Openbaring 8-11 lopen de meningen uiteen. Wat betekenen ze? Bazuinen zijn in de Bijbel aankondigers van het oordeel. Deze studie vergelijkt de verschillende interpretaties van de bazuinen in Openbaring op basis van Bijbelse exegese gebaseerd op de structuur van het boek.Wanneer bazuinen klinken

Wanneer bazuinen klinken

In Openbaring 11 staat een beest op uit de diepten. De valse wereld bedreigt de wereld van licht. Deze presentatie openbaart de profetische betekenis van de Franse Revolutie en portretteert aspecten van het koninkrijk van de duisternis dat Satan op de aarde wil vestigen. Het beest uit de afgrond

Het beest uit de afgrond

Veel is er geschreven over geheime genootschappen. Er zijn veel speculaties over wie hen aanstuurt. De kerneigenschap van geheim is dat de echte macht achter de macht precies dat is: geheim. In deze lezing wordt precies aangegeven wie werkelijk achter de troon van de aardse macht staat. Deze video geeft een inleiding in Albert Pike, de Jezuïeten, de Ridders van Columbus, Opus Dei, Skull and Bones en de Bohemian Grove.Het geheim achter geheime genootschappen

Het geheim achter geheime genootschappen

Deze video ontmaskert de filosofie achter de geheme genootschappen en bewijst onomstotelijk vanuit het beste bronmateriaal dat er is, dat de godheid die daar wordt vereerd niet de God van de bijbel is. Bestudeer het bewijs zelf om te zien wie men in de geheime genootschappen werkelijk vereert. Deze video bevat een bespreking van het boek Morals and Dogma van Albert Pike en openbaart verdere details van de vrijmetselarij alsmede ook wie de god van de vrijmetselarij is en wat e ... Verborgen agenda's

Verborgen agenda's

In De strijd om de Bijbel word hard bewijs geleverd hoe de vijand achter de schermen heeft gewerkt om de basis te leggen voor een laatste aanval op het Woord van God. In deze presentatie wordt de geschiedenis en de verbindingen van de personen die het woord van God durfden te vervormen duidelijk blootgelegd. Deze presentatie behandelt ook de verschillende versies van de bijbel en de bronnen daarvan, aantonend dat deze discussie niet gaat over een versie maar over een manuscri ... De strijd om de Bijbel

De strijd om de Bijbel

Is het belangrijk welke bijbelvertaling u kiest? En zo ja, waarom kan dit belangrijk zijn? Deze video bevat een uitgebreide vergelijking van verschillende bijbelversies met de King James versie. In deze presentatie komen de verschillen tussen bijbelvertalingen aan bod, en wat voor gevolgen dit heeft voor de leer van de Bijbel en hoe ons godsbeeld hierdoor beinvloed kan worden.De Bijbel aanpassen

De Bijbel aanpassen

Revoluties, tirannen en oorlogen hebben financiering en ondersteuning nodig om te slagen. Wie bevindt zich achter de belangrijkste conflicten die de mensheid hebben belaagd in de afgelopen eeuwen? Zijn er duistere machten werkzaam achter de schermen om een nieuwe wereldorde op te zetten? Enkele hoogtepunten die op deze video worden belicht zijn de revoluties in de vorige eeuwen, die uiteindelijk resulteren in de opkomst van de VS, de moord op Kennedy en het opzetten van een n ... Revoluties, tirannen en oorlogen

Revoluties, tirannen en oorlogen

Deze video beschrijft de activiteiten van de antichrist-macht achter de schermen: hoe hij zichzelf plaatst in de tempel van God, hij claimt dat hij God is en zelfs macht heeft over God en zelfs de macht heeft om de voorschriften van God te veranderen. Is de sabbat echt veranderd in de zondag? In deze presentatie wordt de Bijbel en de Bijbel alleen gebruikt om de activiteiten van deze antichrist-macht bloot te leggen. De studie bevat ook een studie van het merkteken van het be ... De misdaad van de antichrist

De misdaad van de antichrist

Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en beva ... Twee beesten worden vrienden

Twee beesten worden vrienden

Deze video beschrijft de oude religie van Babylon en haar wortels worden nagegaan door de geschiedenis heen tot op heden. Het wordt duiddelijk dat deze oude religie nog steeds levend is in de godsdienstige systemen van vandaag, gehuld in een camouflagekleed, zodat de onoplettende waarnemer dit niet bemerkt. Deze video openbaart het heidendom in de machtigste kerk van de wereld. De wijn van Babylon

De wijn van Babylon

Wie is de vrouw die beschreven wordt in Openbaring 17? Deze presentatie beschrijft vers voor vers de vrouw die een coalitie van machten controleert en bestuurt. De vrouw heeft de kenmerken van de mysterie godsdienst van Babylon en verleidt de wereld om haar voorschriften te volgen. Deze video presenteert een diepgaande bijbeluitleg die de algemene gezichtspunten over dit hoofdstuk vergelijkt met de realiteit van vandaag, inclusief een blik in de herkomst van de sport. Openbar ... Een vrouw rijdt op het beest

Een vrouw rijdt op het beest

Deze video legt de opkomst va de nieuwe wereldorde uit en haar doel. Met alle politieke en economische implicaties. De intrigues achter de schermen van het opzetten van een wereldwijde orde die het geweten van de mensheid wil gaan dikteren, worden duidelijk uit de doeken gedaan. Een nieuwe wereldorde

Een nieuwe wereldorde

Waar gaan de doden heen? Wat leert de Bijbel over dit onderwerp? Is er een hel? Zeven hemelen? Leven na de dood? Reïncarnatie? Zijn er geesten? Heeft de Bijbel iets te zeggen over het spiritisme? Ontdek wat de Bijbel werkelijk leert over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. Het geheimzinnige dodenrijk

Het geheimzinnige dodenrijk

Deze presentatie bekijkt hoe alle godsdiensten in elkaar opgaan in een valse universele christus die iedereen een bevrediging geeft. Deze video geeft een zeer grondige studie van de New Age agenda met een blik op de Jehova’s, de Mormonen, de beweging van de Christian Science, het gebruik van subliminale methoden, Maitreya, Boeddhisme, valse christussen en Benjamin Crème. De presentatie gebruikt directe citaten van schrijvers die betrokken zijn bij deze bewegingen. De New Age-agenda

De New Age-agenda

In een tijdperk van religieuze tolerantie en oecumene worden oude strijdbijlen begraven. Kerken die lang gescheiden zijn geweest op kwesties van doctrine zijn zich nu weer aan het herenigen. Zijn de huidige oecumenische ontwikkelingen gebaseerd op de bijbel of op menselijke principes? Wordt de waarheid opgeofferd voor de zaak van de eenheid? Bewegen we ons naar een tijdperk van vrede waarvoor de bijbel ons waarschuwt? Deze DVD bekijkt de filosofieën van enkele prominente pre ... Opdat zij allen één zijn

Opdat zij allen één zijn

Deze video gaat over de wonderbaarlijke manifestaties in de moderne christelijke aanbiddingsdiensten. De opkomst en de methoden van de megakerken en hun behoefte gerelateerde godsdienst worden besproken. Wat is hun inspiratiebron? Waarheen worden de mensen geleid door de grote predikanten van deze megakerken zoals Schuller, Hybels, Warren, Copeland, and Hinn. De filosofieën van deze predikanten worden besproken.Vreemd vuur

Vreemd vuur

Heeft de VN alleen een politieke agenda of hebben haar activiteiten ook een geestelijke dimensie? In deze video wordt de verborgen agenda van de VN duidelijk blootgelegd. Vanaf de oprichting was het uiteindelijke doel het scheppen van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem. Deze presentatie geeft een inkijkje in de school van Robert Muller en zijn filosofie en hoe de kosmische christus en de VN samengaan De VN en de occulte agenda

De VN en de occulte agenda

De strijd tussen goed en kwaad, Christus en satan, speelde zich al duizenden jaren af. Heeft deze geestelijke strijd zich ook in de geschiedenis gemanifesteerd? Deze video presenteert de grote strijd tussen Christus en satan door de eeuwen heen zoals beschreven in Openbaring 12. De haat van Lucifer voor de Zoon van God en voor iedereen die Zijn leiderschap volgen heeft meer bloedvergieten, pijn en lijden met zich meegebracht dan veel mensen zich realiseren. Wie is de draak, ... De strijd der giganten

De strijd der giganten

Dit is een presentatie over Openbaring 10, de openbaring van het tegendeel van het beest uit de bodemloze put. Deze presentatie behandelt de 70 weken profetie, de 2300 avonden en morgens uit Daniel 8. De presentatie gaat verder over de organisatie die God leidt om het netwerk van misleiding tegen te gaan, die satan in de wereld heeft gebracht om de mens te beroven van zijn verlossing. Het is de organisatie die opdracht heeft gekregen om een speciale waarschuwingsboodschap te ... Een steen om uw hoofd op te rusten

Een steen om uw hoofd op te rusten

Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?Gods leidende gave

Gods leidende gave

Hoofdstuk 14 van Openbaring vertelt ons wat de laatste boodschap voor een dolgedraaide wereld is: de drie-engelenboodschap. De eerste engel wijst erop dat we in de tijd van het oordeel leven en aandacht moeten besteden aan het eeuwig evangelie. Dit evangelie is nooit veranderd, ondanks wat de wereld ons voorhoudt. De boodschap van de tweede engel is dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor een vals aanbiddingssysteem. De drie onderdelen van dit systeem zijn de draak, het ... `s Werelds laatste waarschuwing

`s Werelds laatste waarschuwing

De luide roep is de climax van het waarschuwen van de wereld. Deze studie van Openbaring 18 gaat over de beschrijving door God van de vernietiging van de machten die de wereldgebeurtenissen van vandaag domineren. De luide roep gaat over de boodschap van de tweede en derde engel van Openbaring 14. De luide roep van de derde engel is de late regen. We kijken naar de economische wereld, de godsdienstige wereld, de amusementswereld van muziek, films, christelijke rock, de drugs c ... De luide roep

De luide roep

In het Oude Testament zag Gods profeet Daniël visioenen van wat er in de loop van de geschiedenis zou gaan gebeuren. Deze profetieën worden in onze tijd vervuld. Deze video gaat over het climax van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 en 9. Het toont aan dat de vijandschap die het gevolg is van de kruisiging van Christus, zich in onze tijd verder zal manifesteren en welke gevolgen dat zal hebben voor hen die de waarheid liefhebben.1844 en de laatste aanval

1844 en de laatste aanval

Zijn de spirituele tekenen en wonderen die we vandaag de dag zien echt van God? De Bijbel waarschuwt ons dat tekenen en wonderen worden gedaan in de eindtijd in een poging om mensen te misleiden. De enorme gebeurtenissen in onze tijd van de New Age beweging en de Maria bewegingen worden in deze lezing uitgelegd. Vergelijkt uzelf de verschijningen van Maria en de geboden van de Bijbel.Waarheen leidt dit alles? En wat is de grote finale? Deze presentatie bevat ook een blik in L ... Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen

De komst van Christus in de eindtijd is geprofeteerd in de Bijbel. Eeuwenlang hebben mensen deze grote gebeurtenis verwacht. Is er een geheime opname? Wat gebeurt er wanneer Jezus terugkomt? Deze vragen en meer worden beantwoord in deze studie die een duidelijk beeld geeft van de laatste interventie van God om diegene vrij te pleiten die hebben gestaan voor de waarheid en voor gerechtigheid.De komende climax van de geschiedenis

De komende climax van de geschiedenis

De wereld is in afwachting van het duizendjarig vrederijk waarin Christus Zijn koninkrijk zal oprichten en al het slechte zal ophouden. Wanneer breekt dit rijk aan? Wat leert de Bijbel over het millennium waarin de heiligen de wereld zullen oordelen? We krijgen een glimp van de prachtige nieuwe wereld en het koninkrijk van Christus waar er geen dood en pijn meer zal zijn.Het langverwachte millennium

Het langverwachte millennium

Wat zegt de Bijbel over over de omstreden kwestie van de doop, de ware viering van de opstanding van Christus? De grootste uitnodiging is om alles over te geven en Christus te volgen. Jezus gaf de discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en een ieder te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Bedoelde Hij kinderdoop of doop van volwassenen? Bedoelde Hij besprenkelen of volwassendoop? Is er een goede manier om te dopen? Is het besprenkelen, gieten ... De grootste uitnodiging

De grootste uitnodiging

Deze presentatie onderzoekt in detail de Katholiek-Protestantse controverse door de geschiedenis heen en in de tegenwoordige wereld. Terwijl hij citaten gebruikt van prominente denkers en schrijvers, toont Waler Veith aan hoe de oecumene en de vrijmetselarij hand in hand gaan. Met een blik op bekende christelijke leders zoals Robert Schuller, Rick Warren, Bill Hybels, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Billy Graham en Benny Hinn. Walter Veith onderzoekt hier ook de charismatisch ... De laatste confrontatie

De laatste confrontatie