Studie in Mattheus 24

Als u ooit zich hebt afgevraagd wat de toekomst zal brengen, dan moet u deze buitengewone, zeer diepgaande 14-delige studie van Mattheus niet missen. Bohr vertelt over de parallellen tussen de vernietiging van Jeruzalem en de gebeurtenissen voor de tweede komst van Jezus. Als we zelfs nog verder teruggaan dan zie we dat de waarschuwingen van Jezus zijn gebaseerd op de geschiedenis van de val van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel door het Babylonische Rijk in Daniel, Ezechiel en Jeremia. We kunnen een glimp krijgen in wat er gebeurde en vergelijkbare patronen verwachten in de toekomst.
Het eerste deel van de 14-delige serie Studies in Mattheus 24 geeft een overzicht van wat er allemaal in de serie wordt behandeld.Zeven waarheden over Mattheus 24

Zeven waarheden over Mattheus 24

Dit deel behandelt met name de standaards en symbolen die in het leger van Babylon in gebruik waren.De adelaars van Babylon

De adelaars van Babylon

Hierin wordt uitleg gegeven waaruit de gruwel der verwoesting bestond.De gruwel van de verwoesting

De gruwel van de verwoesting

In dit deel wordt uitleg gegeven over het symbool van de adelaar.Het teken van de adelaar

Het teken van de adelaar

In dit deel wordt de tweevoudige uitleg van Mattheus 24, met name voor de eindtijd, behandeld.Voorbode van de toekomst

Voorbode van de toekomst

In deel 6 van Studies in Mattheus 24 wordt uitgelegd hoe de volgorde van rampen in eindtijd gelijk is aan het verleden.Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

In deel komt ter sprake hoe de Romeinse Adelaar weer is terug te vinden in onze tijd.De terugkeer van de adelaars

De terugkeer van de adelaars

In dit deel wordt gekeken hoe in onze tijd valse profeten opstaan en mensen misleiden, zoals Jezus voorzegd heeft.Mattheus 24 en de valse profeet

Mattheus 24 en de valse profeet

In het negende deel van Studies in Mattheus 24 wordt een vergelijking gemaakt van de grote verdrukking in Jeruzalem in 70 na Christus met de verdrukking in de eindtijd.De grote verdrukking

De grote verdrukking

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht

In dit deel van de 14-delige studie over Mattheus 24 wordt de gelijkenis van de vijgenboom behandelt.De ontluikende vijgenboom

De ontluikende vijgenboom

In deel 12 van deze 14-delige serie wordt de gruwel der verwoesting uitvoerig behandelt.De uiteindelijke gruwel

De uiteindelijke gruwel

Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.Leven in afwachting

Leven in afwachting

Het laatste deel van deze 14-delige serie behandelt de periode waarin de antichrist in de middeleeuwen Gods volk vervolgde.De tijd van de heidenen

De tijd van de heidenen