Ontdekkingen '08

Een complete evangelisatieserie van Pastor Mark Finley.
Beginnend in Jeruzalem wordt u in deze presentatie meegenomen naar diverse plaatsen in het Midden-Oosten waarover in de Bijbel wordt gesproken: Het volk de Hittieten (de steen van Rosetta), Egypte (Memphis), Israel: de Lachis-brieven, Israel: opgravingen in 1993 in Tel Dan over koning David, Petra: De stela o.a. over de koning Sargon, de oude stad Tyrus en de Dode Zeerollen. De voorbeelden tonen aan dat de Bijbel in het verleden historisch exact betrouwbaar is geweest. Vaak o ... Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Ontdek de betekenis van de strijd in het Midden-Oosten. U zult een verrassende oplossing vinden voor een wereld van vredeIrak, de droom van een oude koning en onze toekomst

Irak, de droom van een oude koning en onze toekomst

In dit deel reizen we naar de stad Jeruzalem om de resultaten van Jezus’ eigen voorspellingen te zien. Wat voorspelde Hij? Een internationale strijd, een economische recessie, toenemende criminaliteit, grotere en meer frequente natuurrampen en… een ongelofelijke mooie hoop voor de toekomst! Bent u bedrukt of bezorgd over wat er allemaal in de wereld gebeurt en weet u niet waar het naar toe gaat… Ga dan mee op reis in deze lezing naar Jeruzalem!Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Eén van de meest verbijsterende vragen van het leven draait om de vraag: “Waarom is er zoveel leed op deze aarde?” en “Als God een goede God is waarom laat Hij dat leed dan allemaal toe?” In het laatste boek van de Bijbel “Openbaring” wordt de apostel Johannes een wonderlijk visioen gegeven op het eiland Patmos, dat antwoord geeft op o.a. deze vragen. Goede God, slechte wereld, waarom?

Goede God, slechte wereld, waarom?

Heeft u zich wel eens afgevraagd of er leven na de dood is? Wat gebeurt er met je als je begraven wordt? Bestaat er zoiets als een “eeuwig leven”? Als u met mij meegaat op ontdekkingsreis in de oude stad Petra, ??n van de meest fascinerende steden op aarde, zult u zien hoe ze daar het raadsel van het eeuwige leven op een bloederige berg probeerde op te lossen. Een verrassend slot met een werkelijke oplossing voor het raadsel van het eeuwige leven wordt u getoond o ... Echo's van de eeuwigheid

Echo's van de eeuwigheid

De DaVinci Code claimt dat Hij slechts een simpele Joodse leraar was. Critici beweren dat Hij alleen een goede man was, maar verbazingwekkende nieuwe bewijzen laten zien dat Jezus goddelijk was. Een indrukwekkende lezing over wie Jezus werkelijk was, die uw leven zal veranderen.Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Hebben de mensen in de oude stad Pompeii geweten dat de Vulkaan Vesuvius op het punt stond vuur te spuwen om hen allemaal te doden? Hadden ze de ramp kunnen ontlopen? Kunnen wij dat? Hoe kunnen wij veilig zijn temidden van een wereld die afbrokkelt? Kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? Tijdens onze reis door Pompeii zult u daar achter komen.Het gerommel van een ondergaande wereld

Het gerommel van een ondergaande wereld

Alle ogen zijn gericht op de tempel in Jeruzalem. Zal die herbouwd worden? En zal de antichrist op een zekere dag Jeruzalem gaan regeren? In de tempel ligt een prachtige boodschap voor wereldleiders. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap die een nieuwe president van de VS zou kunnen horen. Vertel uw vrienden deze lezing te zien en te horen, het zal hen hoop geven.Alle ogen op de tempel

Alle ogen op de tempel

Waarom bouwden de Egyptenaren immense piramides, waarvoor ze duizenden slaven nodig hadden en decennia lang aan moesten werken? Wat bouwden de Babyloniërs voor Marduk en de Inca’s op de berg Machu Picchu en waarom? Waarom aanbaden de Romeinen de godin Aeternitas? In deze aflevering gaat Finley in op het mysterie van de dood en de zoektocht naar het eeuwig leven.Hoop die verder gaat dan morgen

Hoop die verder gaat dan morgen

Het Romeinse imperium was gigantisch, de stad Rome de grootste stad ter wereld. Toch is ze met al haar glorie ten onder gegaan. Wat is de reden daarvan? Pastor Finley gaat in deze aflevering in op wat de tien geboden in relatie tot Gods genade voor ons betekenen.Het Romeinse Imperium

Het Romeinse Imperium

Hoeveel grond heeft een dode nodig, schreef de Russische schrijver Leo Tolstoj. Bent u tevreden met wat u heeft? Of wordt u ook gedreven door een onbevredigende drang naar steeds meer en meer? Wat kan het kennen van een God, een Schepper, u brengen? Wat heeft Hij met u voorgehad en hoe wil Hij u rust en tevredenheid geven? Finley geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.Een eeuwenoud middel tegen stress

Een eeuwenoud middel tegen stress

Wie is God eigenlijk en hoe wil Hij aanbeden worden? Vele volkeren in o.a. Babylon, Assyri?, Egypte, India, Perzi?, en Rome hebben door de eeuwen heen de zon aanbeden. Maar waarom het geschapene en niet de Schepper zelf? En hoe komt het dat wij in de christenwereld de “zon”-dag als dag van aanbidding hebben? Wat was het resultaat van het samengaan van kerk en staat in het oude Rome? Zou in deze tijd zoiets kunnen gebeuren? Welke gevolgen zou dat hebben?Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Hoe komt het dat de Romeinse keizer Domitianus zich als god liet aanbidden in het Romeins imperium? Welke gedachte heeft de mens door alle eeuwen heen misleid? Wie zijn die valse christussen en profeten die grote wonderen en tekenen doen in de eindtijd en waarvoor Jezus ons waarschuwt? Wie is de antichrist? Wat is het merkteken van het beest dat op hand en voorhoofd wordt geplaatst? En wat is het middel tegen de grootste misleiding aller eeuwen? Pastor Finley neemt u mee naar ... De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

Specialisten in deze eeuw hebben honderden mummies ‘uitgepakt’ en de relatie gezien tussen de Egyptische leefstijl en hun doodsoorzaak. Deze leefstijl te vergelijken met onze westerse en deze in relatie te zien met de meest voorkomende doodsoorzaak brengt ons tot verbazingwekkende gegevens. Wilt u weten wat zij uitvonden? Verlangt u naar een gelukkiger, overvloediger en meer vervuld leven? Kijk naar deze aflevering en zie hoe de eeuwenoude mummies de waarheid van de Bijbe ... Geheimen van de mummies

Geheimen van de mummies

Wat gebeurt er als u dood gaat? Wat leerden de oude Egyptenaren daarover? Wilt u weten wat de Bijbel daarover zegt in relatie tot wat het huidige christendom ons vertelt? Ga dan mee met Pastor Finley op onderzoek in Gods woord. De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

Er is maar ??n Bijbel. Toch zijn er vele kerken. En elke kerk zegt: Wij hebben de waarheid! Heeft iemand de waarheid? Hoe is deze Babylonische verwarring ontstaan? Pastor Finley neemt u mee in de geschiedenis en laat u zien wat de Babyloni?rs geloofden en hoe haar principes in de christelijke wereld zijn gekomen. Hij laat zien wie die vrouw in Openbaring 17 is met op haar hoofd geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon. Zij zal grote macht uitoefenen, maar God geeft uitkom ... Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Wat maakt een mens gelukkig? Geld? “Is het niet geld dat je deelt in plaats van het geld dat je bezit?”, zei een wijze filosoof eens. Welk mens is het gelukkigst?, vroeg Croesus, de rijkste man ter wereld. De filosoof antwoordde: Dat kun je pas zien aan hoe iemand sterft! Hoe wilt u door het leven gaan en sterven? De Schepper is de eigenaar van alles: van geld maar ook van geluk. Hij wil u de verzekering van beide zaken geven.Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Heeft u wel eens gewenst dat het verleden uitgewist kon worden? Dat u met een hele schone lei kon beginnen? Finley neemt u mee op reis in de tijd van de eerste christenen, hoe zij in spelonken onder de grond leefden, hoe zij getuigden van hun geloof in Christus en hoe zij Hem loyaal toonden in het watergraf om met Hem een geheel nieuw leven te beginnen. Hoe werden zij gedoopt en wat staat daarover in de Bijbel?Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hebt u zich ooit afgevraagd als er één God is en één Bijbel: waarom zijn er zoveel kerken? Paulus legt dit uit aan de hand van zijn bezoek aan Milete aan de ouderlingen van Efeze op weg naar Jeruzalem. Aan de hand van de profetie van de 4 paarden wordt de geschiedenis beschreven van de christelijke kerk vanaf 100 n.Chr.: van het pure geloof (witte paard) tot het dode geloof (grauwe paard). Maar de waarheid van de Bijbel is in de loop van de tijd weer hersteld. De Waldenze ... De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De presentatie behandelt de kerk van God in de eindtijd. In Openbaring beschrijft God de geschiedenis van de christelijke kerk aan de hand van 7 kerken. Twee steden daarvan, Filadelfia en Laodicea, staan voor twee specifieke karaktertrekken. Door de geschiedenis heeft God altijd een volk gehad. Wat zijn de kenmerken van Gods kerk in de eindtijd? Openbaring 12:17 geeft hiervan een beschrijving. Inmiddels is er een eindtijdbeweging ontstaan die het evangelie verspreidt over de ... Wanneer waarheid triomfeert

Wanneer waarheid triomfeert

De presentatie behandelt het merkteken van het beest. Reeds in de Middeleeuwen werden de Waldenzen vervolgd omdat zij geloofden in de Bijbel alleen en niet de tradities van de bestaande kerk volgde. Ze werden gruwelijk vervolgd omdat ze niet meegingen in het politiek religieuze systeem van Rome van destijds. Zo ook zal in de eindtijd staat en kerk samengaan om mensen te vervolgen die niet het merkteken van het beest willen ontvangen. Wie is het beest en wat is zijn merkteken? ... Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Deze video behandeld de allerlaatste strijd tussen goed en kwaad. Tot en met de uiteindelijke vernietiging van Satan. Wat gebeurt er als Jezus voor de tweede maal terugkomt op aarde? Hoe zal deze wederkomst zijn? Geruisloos of zodat een ieder het zal zien? Een deel van de doden verrijst, een deel niet. Wat gebeurt er daarna in het 1000 jarige rijk? Wie is er dan nog op aarde? Wanneer en hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen en hoe zal de uiteindelijke strijd tussen ... Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Deze presentatie gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe zal het daar zijn? Zullen we elkaar weer herkennen als we daar zijn? De presentatie begint met de jonge Faraokoning Toetacnhamon en het Godsbeeld van de Egyptenaren en eindigt met het geweldige vooruitzicht te mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De presentatie wordt afgesloten met een prachtig gezongen lied Jeruzalem.Reis naar de eeuwigheid

Reis naar de eeuwigheid