Ontdek Profetie!

Een volledige profetie- en evangelisatieserie van Pastor David Asscherick.
Deze presentatie geeft een inleiding in de profetieën van de Bijbel. Waarom kun je zeggen dat de Bijbel waar is? Waarom kunnen we het boek Openbaring goed begrijpen terwijl velen beweren dat het boek onbegrijpelijk is? Een van de redenen is dat het is geschreven in tekens en symbolen. Het boek Openbaring is de Openbaring van Jezus Christus. Het hele boek ademt een gevoel van urgentie. Het behandelt de soorten profetieën de sleutels van de apocalyptische profetieën. Openbar ... Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Dit is een presentatie over Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. In de droom wordt de geschiedenis van de mensheid (2500 jaar) voorzegd door God via de droom van Nebukadnezar. Alle aspecten van de droom zijn tot op heden uitgekomen. De laatste stap, de grote steen die het beeld verbrijzelt, oftewel de wederkomst van Jezus die alle koninkrijken op aarde vernietigt, moet nog plaatsvinden. Als de vorige stappen bewaarheid zijn geworden wat denkt u dan van de laatste stap?Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

In dit deel van de serie geeft David Asscherick vanuit de Bijbel het antwoord op de vraag waarom er zoveel menselijk lijden is in deze wereld. God heeft de wereld volgens Genesis zeer goed gemaakt. Door de manipulaties van Satan werd de wereld imperfect en kwam zonde binnen. Jezus heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de zonde. Het was de keuze uit vrije wil van Lucifer om als volmaakt geschapen wezen te kiezen om in opstand te komen. Zo werkt hij Satan. Uiteind ... Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Deze presentatie behandelt de vraag: Hoe kunnen we zeker zijn dat de tweede komst nabij is? De presentatie toont dat we weinig tijd hebben, gezien de tekenen van de tijd. Wetenschappers zien tekenen dat we in een soort van eindtijd leven. Diverse voorbeelden hiervan worden genoemd. Jezus geeft in Mattheus 24 ook diverse tekenen. Geen mens weet wat er gaat gebeuren, alleen God heeft de antwoorden op wat er gebeurt. Daarom is het van groot belang dat we onze Bijbels goed kennen ... Hoe dichtbij is het einde?

Hoe dichtbij is het einde?

Om het boek Openbaring te begrijpen moeten we de diepe betekenis van de allereerste oorlog begrijpen. Het plaatst de achtergrond voor het gehele boek. We zullen ontdekken dat we allemaal betrokken zijn bij deze oorlog achter de oorlogen. De Bijbel vertelt de 6 stadia van de uiteindelijke overwinning van Christus. Met name bij de kruisdood (derde fase: de overwinning is aan het kruis bereikt.) werd Satan uit de hemel geworpen. De hemel verheugde zich en Openbaring schrijft: we ... De oorlog achter de oorlogen, deel 1

De oorlog achter de oorlogen, deel 1

Deze les is een vervolg op deel 5. In de laatste twee lessen leerden we over de grote strijd die wordt gevoerd tussen de krachten van goed en kwaad. De woede van satan wordt onvermengd uitgestrooid over deze aarde. Hij is uit de hemel gegooid en is beperkt tot de aarde. Als we de toenemende aanvallen van de duivel willen weerstaan dan moeten we een krachtig wapen gebruiken. Gelukkig voorziet het boek Openbaring in zo’n wapen. In deze les leren we over dat wapen. Belangrijke ... De oorlog achter de oorlogen, deel 2

De oorlog achter de oorlogen, deel 2

Deze presentatie gaat over het principe achter de antichrist. Velen hebben een verkeerd idee wat antichrist betekent. De meeste mensen denken dat de antichrist iemand is die ‘tegen Christus’ is. De antichrist komt op het toneel niet om te tonen dat hij tegen God is maar dat hij God is. De antichrist zal niet verschijnen als een tegenstander met geweld maar als een subtiele bedrieger en probeert Christus te imiteren op vele manieren.Heeft Jezus een tweeling?

Heeft Jezus een tweeling?

In deze presentatie toont de spreker vanuit de Bijbel aan wie de antichrist is. Hij doet dit op basis van een tiental kenmerken, waaraan antichristmacht volgens de Bijbel moet voldoen. De antichristmacht zal proberen de drievoudige macht van Jezus te imiteren en te vervangen: profeet, koning en priester. De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

In deze presentatie zullen we zien dat er een bron is van onwankelbare stabiliteit. We zullen zien dat er iets is dat betrouwbaar is en blijvend, zelfs in de onzekere tijden en stormen van het leven, een anker, een rots die niet kan rollen. De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

Welke kwestie raakt het hart van aanbidding, bijbelse getrouwheid traditie versus de geboden van God en subtiele religieuze drogredeneringen. De vraag wordt beantwoord of de heiligheid van de zondag ondersteund kan worden vanuit de Bijbel of dat dit slechts een overblijfsel van kerkelijke traditie is.Wie veranderde de sabbat in de zondag? Welke volgeling van Jezus in de Bijbel hield de zondag? Belangrijke vragen waarop we een Bijbels antwoord op willen geven.De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De term ‘opname’ komt niet in de Bijbel voor. Toch als het juist begrepen, is het een Bijbelse leer. Net zoals de woorden ‘Drie-eenheid’ en ‘Millennium’ die ook niet voorkomen in de Bijbel, worden bepaalde woorden synoniem aan een bepaalde Bijbelse leer. Daar is niet mis mee op zich, maar we moeten ons ervan vergewissen dat wat we geloven en onze leerstellingen allemaal uit de Bijbel komen. Het doel van deze les is om uit de Bijbel aan te tonen hoe en wanneer de ... Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Misleiding is gevaarlijk. En helaas is misleiding vaak moeilijk te ontdekken. Misleiding aapt de waarheid na en blijft zeer dicht bij de waarheid. Het is daar dicht genoeg bij om overtuigend te zijn maar dan ver genoeg vandaan om verkeerd te zijn. Dit maakt misleiding zo gevaarlijk. Deze les gaat over de kern van misleiding en de genezing daarvan. Dit zijn twee onderwerpen die al enigszins aan de orde zijn geweest in eerdere presentaties in deze serie. In deze presentatie wor ... Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

De vraag die in deze presentatie aan de orde komt is: wie of wat is werkelijk Israël? Is het moderne ‘nationale’ Israël van vandaag nog steeds het Israël van God? Wordt met Israël bedoeld de letterlijke afstammelingen van Abraham? Miljoenen mensen geloven dat tegenwoordig. De parallellen tussen de ervaringen van Adam, Noach, Israël en Jezus worden belicht. Waar de eerste drie faalden, slaagde Jezus Christus. Uitgebreid wordt ingegaan op de parallellen tussen Israël ... Wie is Israël?

Wie is Israël?