Misleidingen in de Eindtijd

Zullen echte Christenen verdwijnen in de geheime opname? Zullen 7 jaren van angst en terreur de overgeblevenen belagen? Zullen de volkeren van de aarde Israel aanvallen in Armageddon? De schrijvers van bestsellers voorspellen dit. Hebben ze gelijk? Deze videos gaan over de opname, de 7 jaren van vervolging, de antichrist, Israel, Babylon, De tempel van God, Armageddon, de Protestantse Reformatie, Historicisme, Futurisme, De Islam in de Profetie, De tien geboden, verlossing door genade, tradities, en de tweede komst van Jezus.
Op basis van een aantal teksten wordt door een grote groep christenen beweerd dat voor de grote 7 jaar durende vervolging, de opname (rapture) zal plaatsvinden. Deze video bespreekt of de theorie van de opname bijbelse grond heeft aan de hand van een aantal teksten waarop deze ‘opname’-theorie is gebaseerd.Misleidingen over de opname

Misleidingen over de opname

Deze video gaat over de 7 jaar durende periode van rampspoed. Daarover is veel geschreven door Hal Lindsey en Tim Lahaye onder andere. Centraal daarin is de tekst van Daniel 9:27. Het gaat over de laatste week in Daniel 9. Genoemde schrijvers plaatsen de laatste week aan het eind der tijden, maar is dit werkelijk waar? Het jaar=dag principe wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat vanaf het decreet om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (457 voor Chr) tot aan de doop van Jezus ex ... Misleidingen over de verdrukking

Misleidingen over de verdrukking

Deze video gaat over antichrist. De rol van de geschiedenis wordt belicht via Daniel 7 en uiteindelijk wordt duidelijk dat in de geschiedenis eenduidig een antichrist kan worden aangewezen. Besproken worden het ‘futurisme’ en het ‘preterisme’ om te proberen mist te zaaien omtrent de feiten rond de antichrist.Misleidingen over de antichrist

Misleidingen over de antichrist

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14 gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onders ... Misleidingen over Israël

Misleidingen over Israël