Het genesis conflict

Vertellen wetenschappers u alles over de evolutietheorie? Is het creationisme wetenschappelijk aanvaardbaar? Na jarenlang universiteits-studenten gedoceerd te hebben presenteert dr. Veith deze relevante informatie opnieuw, in begrijpbare taal. Hij neemt u mee in de wereld van de evolutieleer en onthult, wat veel wetenschappers u niet vertellen. Het genesis conflict wordt van harte aanbevolen aan zowel wetenschappelijk geïnteresseerden als creationisten.
Op basis van de Big Bang theorie verklaart de wetenschap het ontstaan van de aarde. Maar deze theorie heeft diverse problemen. Een van de problemen is de bepaling van de leeftijd van alles op aarde. Is de aarde echt miljoenen jaren oud, zoals wordt beweerd? Op basis van diverse feiten kan worden aangetoond dat dat niet het geval kan zijn.De aarde in tijd en ruimte

De aarde in tijd en ruimte

De wetenschap van tegenwoordig ontkent de wereldwijde vloed, omdat dat de continuiteit van de fossielen zou doorbreken in de geologische kolom. In deze video wordt het bewijs van zo’n wereldwijd fenomeen gepresenteerd aan de hand van fascinerend videomateriaal met voorbeelden van catastrophes die tegenwoordig plaatsvinden maar dan op kleinere schaal. De herkomst van versteende bossen en het verband met de vloed wordt ook besproken.Een wereldwijde vloed

Een wereldwijde vloed

Wat zegt de Bijbel over het verschijnen en verdwijnen van dinosauriërs? Zijn de Bijbel en het bewijs uit de fossielen strijdig met elkaar? Deze presentatie beschrijft het bewijs uit de fossielen en vergelijkt het catastrophisme (de leer dat er in het verleden een catastrofe was (dat is: een vloed)) met het standaard paradigma van evolutie. Alternatieve modellen voor de volgorde van de tijderken worden gepresenteerd samen met de plotselinge verschijning van alle levensvormen ... Gebeente in gesteente

Gebeente in gesteente

Wilt u meer weten over de ijstijd, de oorzaken van de verspreiding van de zoogdieren en het verschijnen hiervan in het bovenste deel van de geologische kolom? Hoe wordt de leeftijd van de mens en de fossielen vastgesteld? Hoe komt het dat de leeftijd van fossielen veel lager ligt dan algemeen aangenomen wordt en wat voor gevolgen heeft dat? Hoe heeft de herkolonisatie na de zondvloed op de aarde plaatsgevonden? Waar zoogdieren regeerden

Waar zoogdieren regeerden

In deze presentatie worden het Darwinisme en het ontstaan door ontwerp tegenover elkaar gezet. Biochemische evolutie, vorming van soorten en het ontstaan van variëteiten worden uitgelegd. Deze fascinerende lezing toont ook voorbeelden van niet reduceerbare complexiteit en beschrijft de kernproblemen die samenhangen met het evolutionaire proces. De gegevens worden eenvoudig gepresenteerd zodat zelfs niet-wetenschappers de hiermee samenhangende principes kunnen begrijpen.De genen van genesis

De genen van genesis

Darwin beschouwde parasieten en vleeseters als bewijs voor evolutie. In deze video wordt de waarschijnlijkheid van het tegenovergestelde perspectief besproken van de zondeval van perfectie naar wereld met imperfecties,. Het ontstaan van de dood, waar komt het eten van vlees vandaan en de biochemische en morfologische veranderingen worden uitgediept.Van schepping naar herschepping

Van schepping naar herschepping

In deze intrigerende lezing wordt de scheppingsweek behandeld. De nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de Schepper en de schepping. De presentatie geeft ook een diepgaande studie over de herontdekking van de rustdag.Een dag om te gedenken

Een dag om te gedenken

In deze presentatie maken we een fascinerende wandeling door de eeuwen heen. Archeologische bewijzen ondersteunen de Bijbel. We zullen bewijzen vinden van de verhalen van de Exodus, verhalen die lang omstreden waren en verhalen over steden die allang in de vergetelheid zijn geraakt, alsmede archeologische vondsten.Met een spade de waarheid aan het licht brengen

Met een spade de waarheid aan het licht brengen