Geloof ondanks alle tegenstand

Een prachtige serie over de Waldenzen opgenomen op locatie door Mark Finley.
Bezoek de dieptes van de Mamertijnse gevangenis en de fantastische monumenten van het oude Rome met Pastor Finley, terwijl hij één van de grote mysteries uit de geschiedenis verkent. Hoe kon het dat de personen met de minste politieke macht of sociale status--degenen die vastzaten in de kerkers of vluchtten naar de catacombes--sterker bleken te zijn dan alle macht en kracht van de keizers? Het antwoord laat ons zien hoe de wereld herbouwd kan worden door genade.Een boodschap ontketend

Een boodschap ontketend

Petrus Waldo en Innocentius III waren twee mannen die de kerk wanhopig wilden hervormen. Maar de ??n cre?erde een beweging die een groot deel van Europa verlichtte met het evangelie, de ander had het bloed van duizenden aan zijn handen. Hun twee verschillende soorten machtsstreven stellen ons vandaag voor beslissende keuzes. Dit programma laat zien hoe belangrijk het is wat we delen.Twee soorten machten

Twee soorten machten

Eeuwenlang heeft de lijkwade van Turijn debat opgeroepen over hoe Jezus er werkelijk uitzag. Reeds in de Middeleeuwen beweerde één groep mensen dat ze het wisten. De Waldenzen, zoals ze werden genoemd, gaven een beeld van Jezus als persoon--een beeld dat ze hadden samengesteld uit een document waar de meeste mensen geen toegang toe hadden--een document dat de kerk opgeborgen hield. Dit programma onthult het geheim achter hun onvergetelijke beeld van Jezus.Welk beeld van Jezus?

Welk beeld van Jezus?

Tijdens de Middeleeuwen waren veel gelovigen gebonden aan een akelige dans met de dood door een systeem van boetedoening. Ze probeerden de man met de zeis te slim af te zijn door aan vasten en pelgrimstochten deel te nemen, zodat ze hun tijd in het vagevuur konden verminderen. Een andere groep ontdekte echter in die donkere Middeleeuwen een veel betere manier om aan de menselijke sterfelijkheid te ontsnappen. Ontdek hoe de hoop die zij vonden de reis voor een ieder van ons ka ... Een dans met de dood

Een dans met de dood

In 1686 waren de groene bergen van Itali? getuige van ??n van de meest tragische godsdienstige vervolgingen uit de geschiedenis. Het was de laatste weeklacht van de donkere Middeleeuwen--toen koning Lodewijk XIV opdracht gaf tot het ombrengen van de Waldenzen. Het verhaal van wat hem werkelijk motiveerde, schetst een beeld van de middelaars in ons leven en waarom we hen manipuleren.Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Geoffrey Varaille was a briljante jonge priester die zich realiseerde dat, om zijn vader echt te volgen, hij voorbij zijn vaders loyaliteit moest gaan. Zijn verhaal laat ons precies zien wat het de Waldenzen mogelijk maakte om in hun geloof vooruit te blijven gaan --tegen alle tegenstand in.Onze vaderen voorbij

Onze vaderen voorbij

De Waldenzen slaagden erin aan hun geloof vast te houden met de fundamentele waarheden van het evangelie, terwijl ze eeuwen van vervolging verdroegen. Hoe deden ze dat? Hoe verdroegen ze dit als volk en werden ze bekend als het legendarische "Israël van de Alpen?" Hoe slaagden ze erin goede moed te houden te midden van ontberingen? Pastor Finley laat zien hoe hun geheim ons kan helpen om door te zetten in de moeilijkheden in onze eigen leven.Verder zien

Verder zien