Feiten uit het verleden voor mensen van heden

Opgenomen in Meppel, voorjaar 2013.