De reformatie van de 21ste eeuw

De reformatie van de 21e eeuw serie is veel meer dan een geschiedenisles; het is een pakkend portret van een tijd van historisch protest en revolutie. De Reformatie was één van de grootste revoluties in de menselijke geschiedenis, waarvan de uitwerkingen nog eeuwen later voelbaar zijn. Wat bewoog mensen om hun leven daarvoor in te zetten? De geschiedenis van de Reformatie behelst een boodschap voor alle christenen, en zelfs voor alle mensen. Het bewaren van de kennis daarvan mag niet alleen aan geschiedkundigen overgelaten worden. Als we begrijpen in welke mate de Reformatie en de contra-reformatie ons verleden en de tegenwoordige tijd gevormd hebben, zijn we beter in staat de juiste beslissingen te nemen. Deze serie laat u zien hoe de machten, die tegen de Reformatie vechten, met volhardend en haast onoverwinnelijk geweld tot een vernieuwde aanval en contra-reformatie aanzetten. Deze machten willen de, door de kerkhervormers verworven vrijheden, terug veroveren. Net als voorheen is religie een belangrijke machtsfactor in de strijd… Een terugblik in onze menselijke geschiedenis opent onze ogen voor de huidige politieke en economische situatie. Dit is meer dan nodig: want wie van de geschiedenis leert kan voorkomen dat ze herhaald wordt.