De christelijke krijgskunst

Wat is het verschil tussen een burger en een soldaat? Wat voor essentiële sleutels zien we in de wetten van beweging, zwaartekracht en warmte om de zonde te kunnen overwinnen? Welke lessen leren de mier, leeuw en adelaar ons, zodat we verzoeking de baas kunnen worden? Wat hebben sneeuw, wind en vuur te maken met de christelijke geloofsstrijd? Ivor Myers groeide op met een vader die militair was en broers die, samen met hem, diep verwikkeld waren in (oosterse) vechtsporten en de bijbehorende cultuur. Toen hij een christen werd, legde hij de wapens van deze wereld neer en hij begon te trainen voor een andere soort oorlogsvoering, één die iedere christen moet aangaan en winnen. ‘De christelijke krijgskunst’ gaat over het grootste conflict waaraan iemand ooit kan deelnemen, de strijd tegen het eigen ik.
Als christen moeten we een oorlogsverklaring maken, een oorlogsverklaring tegen ons eigen ik. Geen externe maar een interne oorlogsvoering. Als christenen vraagt God ons om deze strijd aan te gaan. En belangrijk is: externe of fysieke oorlogen vinden plaats vanwege een slecht gevoerde interne oorlog.Heilige oorlogen

Heilige oorlogen

Het gaat hier over het voeren van de goede oorlog. In Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat Ik God ben. In 2 Kronieken 20:17 staat het principe van stilte. In Psalm 4:4 staat: Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Het gaat om het aanbidden van God in onze stille tijd. We hebben vaak te veel haast. Zelfs in onze wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap met God. Als we goed genoeg luisteren kunnen we Gods stem horen die tot o ... De kunst van stil zijn

De kunst van stil zijn

De serie van Ivor en Atonte Myers wordt langzaam opgebouwd met een zekere structuur. De eerste lezing ging over: leren stil te zijn. Daarna de kunst van het zwijgen. En nummer 3 was: focussen. Met deze serie een patroon opgebouwd zodat we de geloofsstrijd doeltreffender kunnen strijden. Deze presentatie gaat over: we moeten leren hoe we diep moeten ademhalen. We moeten de Geest van God diep inademen. Diep ademhalen is een reinigingsproces van het bloed. We moeten veel bidden ... De kunst van het diep ademhalen

De kunst van het diep ademhalen

Weten zonder het te weten, waar, hoe, wanneer: Dit principe zien we in Hebreeën 11:1: Het geloof wordt daar omschreven als het weten, het zeker zijn. Geloven zonder het bewijs dat het ons mogelijk maakt te geloven. Als voorbeeld wordt genoemd het geloof van Jozua en Kaleb dat ze overtuigd waren dat ze de reuzen konden overwinnen. Daarnaast worden diverse voorbeelden besproken.Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten