De Bijbel door de eeuwen heen

€˜De Bijbel door de eeuwen heen’ is een onderzoek naar de geschiedenis en overlevering van de Bijbel in Europa, in de nieuwtestamentische tijd.
Zijn de beweringen uit ‘De Da Vinci Code’ over de oorsprong van de Bijbel harde feiten? Wat maakt de Bijbel een uniek boek? Wat zegt het boek over zichzelf? Hoe is de canon van het Nieuwe Testament tot stand gekomen?De Bijbel door de eeuwen heen

De Bijbel door de eeuwen heen

Wie waren de waldenzen? Waarom zochten zij de natuurlijk beschutting van de Alpen? Hoe is het pausdom geworden wat het in de middeleeuwen was? Waarom werd de inquisitie opgericht? Om welke vergrijpen werd men aangebracht? Waarom werd de Bijbel onderdrukt door het Vaticaan?De kerk in de middeleeuwen

De kerk in de middeleeuwen

Wie was John Wycliffe? Waarom was er geen Bijbel in de Engelse taal? Waarom verzette Rome zich zo tegen het werk van Wycliffe? Hoe kwam het schisma in de roomse kerk tot stand? Waarom besloot de rooms-katholieke kerk om Johannes Huss gevangen te zetten, terwijl hij eenvoudigweg het evangelie predikte?De morgenster verschijnt

De morgenster verschijnt

Waarom was er een reformatie nodig? Waarom werd Maarten Luther onder een ban geplaatst door de paus? Wat was het grote strijdpunt van de reformatie? Waarom besloot Rome tot een contrareformatie? Is het waar dat protestanten en katholieken elkaar beurtelings bestreden? Wat gebeurde er in de Bartholomeüsnacht? Wat was het streven van de jezuïeten?Reformatie

Reformatie

Maakt het uit welke brontekst je gebruikt voor een vertaling? Zijn er eigenlijk veel verschillende handschriften overgeleverd? Was het schriftkritische werk van Westcott en Hort een vooruitgang? Welke theologische punten knelden in de moderne tijd? Is het aan te tonen dat deze veranderingen een diepere betekenis hebben?Dicht bij de bron

Dicht bij de bron

Wat was het doel van de vernieuwingsbeweging in Frankrijk, eind 18e eeuw? Waarom werden er zoveel religieuze symbolen gebruikt door de revolutionairen, terwijl zij toch humanisten waren? Wat was de bedoeling van de rechten van de mens? Waarom stierven er meer dan 100.000 Fransen door terechtstellingen, massamoorden, honger en burgeroorlog? Welke invloed heeft het verlichtingsdenken op ons denken?De Franse revolutie

De Franse revolutie

Heeft de Bijbel ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn er niet duizend-en-één stemmen in de wereld die ons geloof in goddelijke inspiratie van de Bijbel tegenspreken? Waar staan wij?De Bijbel in de huidige tijd!

De Bijbel in de huidige tijd!