Getuigenis van een Illuminati-lid

Getuigenis van een Illuminati-lid

Mark Cleminson is een spreker die zich geroepen voelt door God om een volk voor te bereiden op de komende Koning. Mark werd geboren in een familielijn van Illuminati, met banden naar de vrijmetselaars, de Witte Loge, de Mysterie scholen van de Jezuieten en andere geheime genootschappen. Als kind werd Mark opgeleid tot helderziende via de praktijk van transcendente meditatie. En als 12-jarige jongen leerde hij de kunst van levitatie, het opstijgen in de lucht. In 2001 kwam Mark uit de wereld van het spiritisme en gaf hij zijn zeer hoge baan bij IBM, waar hij in de denktank zat, op. Hij begon de Bijbel te bestuderen. Zijn bijbelstudie deed hem realiseren dat de geesten met wie hij had gecommuniceerd eigenlijk duivels waren in vermomming. In 2002, werden Mark en zijn vrouw Diana gedoopt in de kerk van de Zevende-dags Adventisten. Mark houdt van geschiedenis en ondersteunt de Geest der Profetie die zo'n invloed heeft op het levende geloof van de Adventisten.

Video Stats