Depressie - het verband tussen brein en lichaam

Depressie - het verband tussen brein en lichaam

In deze video worden de 5 stappen besproken naar gezonde hersenen, een gezonde geest en een gezond lichaam: Leef in harmonie met de gezondheidswetten, de natuurwetten, de wetten van aanbidding, de wetten van de vrijheid en de wetten van de liefde. Bsproken wordt het functioneren van de hersenen, hoe werken de hersenen, de geest en het lichaam samen Wat zijn de belangrijkste oorzaken van depressie? Zowel psychologische factoren als factoren die te maken hebben met voeding worden in deze presentatie besproken.

Video Stats