Herstellen van de bres

Herstellen van de bres

Auteur: Walter Veith Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Herstellen van de bres [13/15]
Het karakter van God ligt verspreid langs de snelwegen van theologische compromissen en afvalligheid. Het is de plicht van het laatste volk van God om de bres te herstellen in de muur van Jeruzalem. Deze studie bevat een bespreking van de leer die het volk van God onderscheidt van elk ander kerk. Herstellen van de Bres is een oproep tot berouw en een oproep tot het aannemen van het eeuwig evangelie in tegenstelling tot het verwrongen evangelie zoals dat tegenwoordig aan de wereld wordt verteld. Dr. Veith geeft een inkijk in de geschiedenis en het ontstaan van grote leerstellingen die de kerk der Zevende-dags Adventisten hebben gemaakt tot wat ze zijn. Zoals het heiligdom, de Sabbat, de wet, en de drie-engelenboodschap. Deze worden gezet tegenover de wijn van Babylon waarvan men geestelijk dronken wordt.

Video Stats