De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

Auteur: Stephen Bohr Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: De drie-engelenboodschap [17/25]
Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur?

Video Stats