De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

Dit is het verhaal van Eric Wilson die vanaf zijn jeugd geobsedeerd was door de oosterse gevechtskunsten en later, nadat hij tot aan de top was opgeklommen, tot het besef kwam dat het niet samen kon gaan met zijn keuze om de Heere Jezus Christus te volgen. De laatste 50 jaar is getuige geweest van een explosie van oosterse filosofie en gevechtskunst in de westerse cultuur. Welke invloed heeft dit? En waartoe leidt dit pad? Worden onze kinderen betere mannen en vrouwen van God gemaakt door deze praktijken of is er iets (voor het oog onzichtbaar) gaande, dat de relatie met Jezus Christus ondermijnt?

Video Stats