Het beste van alles

Het beste van alles

Auteur: Randy Skeete Categorie: Gods wet en de sabbat Serie: Zijn leven leiden [5/6]
Het Joodse volk was bevoorrecht. Ze hadden het verbond, de afkomst van Abraham, de heerlijkheid Gods, de wet en nog vele andere voorrechten zoals Paulus aangeeft in het begin van Romeinen 9. Maar het belangrijkste van al deze voorrechten was de wet. Ontdek ook waarom dat echt het beste van alles is!

Video Stats