Naar Zijn beeld

Naar Zijn beeld

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen: te streven naar godsvrucht, waarbij we zien op ons volmaakte voorbeeld, Christus. In deze presentatie maakt Pastor Randy Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hij nodig christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvang voor de mensheid in gedachten had.

Video Stats