Waar Jezus wandelde

Waar Jezus wandelde

In deze video volgen we in de voetstappen van de Meester, op een reis door het oude Palestina. We belichten Zijn grote onderwijzingen, inclusief de prediking op de Berg der Zaligsprekingen en enkele van Zijn mooiste gelijkenissen. Het leven en het dienstwerk van Christus, Zijn geboorte en dood aan het kruis worden in multimedia format gepresenteerd in deze spannende studie. U zult genieten van deze blik op het leven van Christus.

Video Stats