Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Pastor Holmes was een vroegere predikanten in de Lutherse kerk. Luther zei: Hier sta ik, ik kan niet anders. Maar de kerk van de Middeleeuwen heeft dat niet geaccepteerd. Zij stond erop dat de traditie en de macht van bisschoppen kerkleiders, predikanten, theologen gelijk aan of boven de Schrift staat. Vaak verwerpt men de Bijbel helemaal ten voordele van gevoelde menselijke noden en de druk en eisen van tegenwoordige cultuur. Voor velen is de reformatie een fout geweest. Maar als u Sola Scriptura verwerpt, dan verwerpt u de reformatie. Hoe kunnen we de invloed tegengaan van de heersende sociale godsdienst en hoe kunnen we teruggaan naar de Bijbel? ‘Er staat geschreven’ zou ons uitgangspunt moeten zijn.

Video Stats