U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

Auteur: Walter Veith Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Herstellen van de bres [1/15]
In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom en elke poging om de goddelijkheid van Jezus naar beneden te halen is tegengesteld aan wat de Bijbel ons vertelt. Elke poging om een samengaan van wereldgodsdiensten te bewerkstelligen zal Jezus neerhalen naar het niveau van de oprichters van deze wereldgodsdiensten en zal daardoor buiten het verlossingsplan vallen omdat niemand tot de Vader kan komen dan alleen via Hem.

Video Stats