De koning van het noorden, deel 1

De koning van het noorden, deel 1

Auteur: Walter Veith Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Herstellen van de bres [2/15]
Deze lezing is een bijbelstudie over Daniël 11 die de mogelijke profetische interpretaties schetst. De video begint met een samenvatting van enkele historische gezichtspunten aangaande Daniel 11, die Daniël 11 laat zien als een parallelle profetie aan Daniël 7 en 8. De presentatie gaat verder door dit hoofdstuk in een bredere context te plaatsen als een merisme en geeft een definitie van wie de koning van het noorden en van het zuiden zijn. De profetie wordt typologisch vergeleken met andere bijbelse verhalen zoals de koning en de prins van Tyrus en de letterlijke en historische gebeurtenissen die verbonden zijn met letterlijke koningen van het noorden en van het zuiden kort voor de eerste en tweede vernietiging van Jeruzalem, die weer dienen als type voor de endtijdgebeurtenissen voor de komst van Christus.

Video Stats