Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

In deze presentatie legt Stephen Bohr de profetie van de 2300 avonden en morgens uit zoals beschreven in Daniel 8. Daniel ziet deze profetie in de vorm van een visioen (‘mar’eh’). Om deze profetie te begrijpen is het noodzakelijk ook inzicht te krijgen in het andere visioen (de ‘chazon’) van Daniel over de 70 weken. De 70 weken worden ‘afgeknipt’ van de 2300 avonden, zoals beschreven in Daniel 9:24. In dit tekstgedeelte treffen we een 6-tal punten die allen verwijzen naar Jezus Christus. Als wij kunnen weten wanneer de 70 weken beginnen kunnen wij ook weten wanneer de reiniging van het heiligdom begint 2300 jaar later. Tenslotte zegt Daniel in Daniel 10 dat hij de ‘mareh’ heeft begrepen.

Video Stats