Haggaï - Een oproep tot heiliging

Haggaï - Een oproep tot heiliging

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende leerstellingen opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep Israel op om de tempel te herbouwen. Op dezelfde manier moeten wij een oproep doen om Gods’ kerk op te bouwen. Deze lezing behandelt de kwestie hoe we de rechtvaardigheid van Christus ons kunnen toeëigenen. Dit is een struikelpunt geworden in de kerk en dreigt haar eenheid te verstoren. Begrijp ware heiliging door de voorbeelden die worden gegeven uit het leven van Daniel en Johannes, de apostel waarvan Jezus hield.

Video Stats