Baäl-Peor

Baäl-Peor

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van zijn Baäl-aanbidding, zo zal het moderne Israel een vergelijkbare ervaring ondergaan.God verwierp het oude Israel niet, maar zuiverde het. Evenzo zal het antitypische Israel niet worden verworpen maar er zal een uitspugen plaatsvinden van degene die zowel Baäl als Jahweh aanbidden.

Video Stats