Mordechai in de poort

Mordechai in de poort

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook het oordeelsvolk is. In de tijd dat God Israel bezocht, met Zijn oordelen over de verwoesting van Jeruzalem, liet Hij specifieke profeten opstaan om alle aspecten van waarheid en dwaling in Zijn kerk aan het licht te brengen. Deze profetieën hebben een typologische toepassing op de eindtijd kerk van God en dienen als een lesboek, voor instructie en correctie, om het pad der rechtvaardiging te bewandelen. Bestudeer de verhalen van Daniël, Ezechiël en Jeremia om de overeenkomsten te ontdekken tussen onze tegenwoordige toestand en die van Israel.

Video Stats