Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Auteur: Marian Pel Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Studie in Daniel [12/12]
In het laatste grote conflict zal het pausdom alle krachten aanwenden om Gods volk te vernietigen, maar in die tijd zal Michaël, de grote Vorst, Zijn volk bijstaan en Hij zal hen verlossen. In deze studie zal ook een samenvatting worden gegeven van het grote thema van de profetieën in het boek Daniël.

Video Stats