De grootste uitnodiging

De grootste uitnodiging

Wat zegt de Bijbel over over de omstreden kwestie van de doop, de ware viering van de opstanding van Christus? De grootste uitnodiging is om alles over te geven en Christus te volgen. Jezus gaf de discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en een ieder te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Bedoelde Hij kinderdoop of doop van volwassenen? Bedoelde Hij besprenkelen of volwassendoop? Is er een goede manier om te dopen? Is het besprenkelen, gieten, of onderdompeling. En doet het ertoe?

Video Stats