Daniël deel 5 - De val van Babylon

Daniël deel 5 - De val van Babylon

Auteur: Marian Pel Categorie: Diverse Bijbelse onderwerpen Serie: Studie in Daniel [5/12]
De val van het grote, machtige Babylon komt plotseling en onverwacht terwijl koning Belsazar feest viert. Toch waren er profetieën die de val van Babylon met grote nauwkeurigheid voorspeld. Zo is ook de val van het grote Babylon in de eindtijd in de profetieën voorzegd. Gods woord is krachtig en werkzaam, het zal volbrengen wat gesproken is.

Video Stats