Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Auteur: Walter Veith Categorie: Profetie en Eindtijd
In deze video wordt getoond hoe de Rooms-katholieke kerk eraan werkt om de charismatische kerken onder haar vleugels te krijgen. Centraal staat een videobericht van bisschop Tony Palmer en de Paus voor een charismatische gemeenschap. Amazing Discoveries bespreekt samen met Walter Veith de uitspraken van Palmer en de Paus en de reactie hierop van de charismatische kerken.

Video Stats