Kijk en Leef

Kijk en Leef

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land KanaƤn binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered willen worden door hun werken en diegene wiens werken hen volgen.

Video Stats