Geen tijd voor rebellie

Geen tijd voor rebellie

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en de methode van het herstellen van de fouten die opgetekend staan van de kinderen van Israel voor ons ten voordeel. Net zoals Israel een opstand meemaakte, zo maakte het antitypische Israel een alpha afval mee. Deze studie van type en antitype geeft het volk van God in de eindtijd een duidelijker inzicht in de gevaren waarvoor zij waakzaam dienen te zijn.

Video Stats