1888 Aan de Grenzen van Kanaän

1888 Aan de Grenzen van Kanaän

Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb en Jozua en de gebeur¬tenissen in 1888 met Jones en Waggoner tonen de relatie tussen type en antitype. Wees uitgedaagd als u de historische invloed van de ervaringen van de Adventbeweging beschouwt en de toekomst die ons nog staat te wachten. In deze presentatie komen ook veel persoonlijke ervaringen van Walter Veith aan de orde.

Video Stats