Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Ezechiël hoofdstuk 28 en 38, 39 (deel 3). Voordat satan en alle goddelozen voor altijd worden vernietigd zal God ervoor zorgen dat iedereen het daarmee eens is. Gods koninkrijk wordt voor eeuwig gegrondvest en gedragen door al zijn onderdanen. “Hij troont op de lofzangen van Israël”

Video Stats