Ezechiël deel 4 - Gods werk

Ezechiël deel 4 - Gods werk

Een studie van Ezechiël 11 en 36. Elke overtreding van Gods wet is tegen God zelf gedaan. Hij is het heiligdom. Hij verzoent het volk door de wet van God in hun harten te schrijven en Zijn Geest in hun binnenste te geven.

Video Stats