Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

De verontreiniging van de tempel in de dagen van Ezechiël (hoofdstuk 8 en 14) was een beeld van de verontreiniging van de harten van Gods volk. God toont het volk hoe diep het is gevallen opdat zij tot berouw en bekering zouden komen.

Video Stats