Zomaar een man?

Zomaar een man?

Auteur: Walter Veith Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Total Onslaught (NL) [1/36]
Was Jezus Christus gewoon maar een mens en dus een bedrieger? Of was Hij de beloofde Messias? Jezus deed een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Niemand zou tot de Vader komen dan door Hem. Dit zijn ofwel de uitspraken van een gek of een bedrieger. Of het is de waarheid en Hij is de Messias. Een tussenweg is niet mogelijk. In deze lezing laat Walter Veith zien dat er tientallen profetieën bestaan over de Messias in het Oude Testament en dat deze allemaal stuk voor stuk vervuld zijn door Jezus Christus. De kans dat een dergelijk groot aantal profetieën door één mens vervuld kan worden, is onmetelijk klein. Daniel 8 wordt besproken. In het bijzonder wordt ingegaan op de 70-wekenprofetie uit het boek Daniël (hoofdstuk 9). Hierin wordt de toekomst van het uitverkoren volk voorzegd. Tot op het jaar nauwkeurig wordt de komst van de Messias voorspeld, het moment dat Hij een einde zou maken aan het offersysteem en het moment dat het evangelie verder verkondigd zou worden door de heidenen.

Video Stats