De kunst van stil zijn

De kunst van stil zijn

Het gaat hier over het voeren van de goede oorlog. In Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat Ik God ben. In 2 Kronieken 20:17 staat het principe van stilte. In Psalm 4:4 staat: Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Het gaat om het aanbidden van God in onze stille tijd. We hebben vaak te veel haast. Zelfs in onze wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap met God. Als we goed genoeg luisteren kunnen we Gods stem horen die tot ons zegt: Dit is de weg, bewandel die.

Video Stats