Zeker als de dageraad, deel 1

Zeker als de dageraad, deel 1

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 1 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met de nog levende gelovigen? Wat gebeurt er met de doden in Christus? Wat gebeurt er met de levenden buiten Christus? Wat gebeurt er met hen die zonder Christus zijn gestorven?

Video Stats