Leven in Afwachting

Leven in Afwachting

Auteur: Stephen Bohr Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Studie in Mattheus 24 [13/14]
Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.

Video Stats