Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Auteur: Mark Finley Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Ontdekkingen '08 [21/23]
De presentatie behandelt het merkteken van het beest. Reeds in de Middeleeuwen werden de Waldenzen vervolgd omdat zij geloofden in de Bijbel alleen en niet de tradities van de bestaande kerk volgde. Ze werden gruwelijk vervolgd omdat ze niet meegingen in het politiek religieuze systeem van Rome van destijds. Zo ook zal in de eindtijd staat en kerk samengaan om mensen te vervolgen die niet het merkteken van het beest willen ontvangen. Wie is het beest en wat is zijn merkteken? Er worden 6 kenmerken aangegeven die eenduidig vaststellen wie het beest is. Wat is het merkteken van God? Deze vragen komen aan de orde in deze video.

Video Stats